20 ANI DE LA SEMNAREA ACORDULUI INTERGUVERNAMENTAL ROMÂNO-GERMAN

C O M U N I C A T D E P R E S Ă

20 ANI DE LA SEMNAREA ACORDULUI INTERGUVERNAMENTAL ROMÂNO-GERMAN

ÎN DOMENIUL MORMINTELOR DE RĂZBOI

La 25 iunie 1996, la Bonn, miniştrii de externe Klaus Kinkel si Teodor Meleşcanu au semnat Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germane privind mormintele româneşti de război din Republica Federală Germania şi mormintele germane de război din România, primul acord semnat de statul roman în acest domeniu.

Scopul acestui Acord, ratificat de Parlamentul României prin Legea 170/1997, este de a asigura păstrarea şi îngrijirea mormintelor celor căzuţi în cele două războaie mondiale, în conformitate cu prevederile Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la victimele conflictelor armate şi Protocoalelor adiţionale la acestea din 1977.

Pentru efectuarea tehnică în România a obligaţiilor ce revin statului german din acord, a fost desemnată Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK, asociaţie de utilitate publică aflată sub patronajul Preşedintelui Germaniei), partea română desemnând, din 2004, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor.

Conform datelor statistice, încă provizorii, în Germania sunt înhumaţi aproximativ 1800 de militari români, majoritatea morţi în prizonierat, în Primul Război Mondial, în oraşe precum Ulm, Worms, Zwickau, Mannheim, Haltingen sau Ingolstadt. Mormintele acestor eroi sunt bine îngrijite de autorităţile locale germane.

Pe teritoriul României, în circa 170 de localităţi, sunt înhumate rămăşiţele a peste 95.000 de militari germani căzuţi în ambele războaie mondiale. Cele mai importante cimitire
GERMANIA: Werner-Hilpert-Stralîe 2 • 34112 Kassel • Tel.: 0561 – 7009 – 237 • Fax: 0561 – 7009 – 222
ROMÂNIA: O.P.66-C.P.11 • Bucureşti – 061606 • Tel.: 004-(021)-725-36-54 • Mob.: 004-0727-983-062
Fax: 004-0318-155-836 E-Mail: vdk_ro@yahoo.com • Internet: www.volksbund.de
de război se află în Bucureşti (Cimitirul Pro Patria), precum si în judeţele Vrancea (Ţifeşti, Bordeşti, Soveja, Focşani), Iaşi, Buzău, Prahova, Dâmboviţa (Titu-Sălcuţa), Argeş (Dragoslavele, Suici, Lereşti, Curtea de Argeş), Vâlcea (Titeşti, Călineşti), Braşov, Buzău, Bihor, Gorj, Constanţa, Brăila, Braşov, Sibiu, Bacău ş.a.

După încheierea acordului, organizaţia germană şi-a intensificat activitatea de identificare şi îmbunătăţire a stării locurilor de înhumare a militarilor german i, „uitate” de zeci de ani. Au început lucrările de strămutare si centralizare a osemintele militarilor germani la Iaşi, în Cimitirul „Eternitatea”, unde a fost amenajată o mare parcelă de onoare. Începând cu anul 1999 au fost organizate tabere de elevi germane, precum şi tabere ale militarilor germani, voluntari, care au desfăşurat lucrări de întreţinere a mormintelor germane din Braşov, Buzău, Brăila, Focşani, Craiova, Iaşi, Vişeu de Sus, Soveja.

Anul acesta, în contextul Centenarului Primului Război Mondial, au fost planificate patru asemenea tabere de lucru cu voluntari, în judeţul Argeş, la cimitirele de onoare din 1916-1918 din Lereşti şi Dragoslavele, două tabere militare, precum şi două de tineret.

În toate aceste cazuri, autorităţile române, M.Ap.N în primul rând, au sprijinit demersurile părţii germane, la lucrări participând şi militari români, iar cazarea şi masa participanţilor fiind asigurată în unităţi militare româneşti.

Chiar dacă îngrijirea unor morminte de război nu este întotdeauna corespunzătoare, colaborarea româno-germană în domeniul mormintelor de război se poate aprecia ca fiind foarte bună.

La 100 de ani de la prima conflagraţie mondială, încă avem surpriza „descoperirii” unor monumente comemorative ridicate de beligeranţi în amintirea propriilor eroi, precum cele de la Suraia, Ciorăşti, Ţifeşti.

Înfiinţată în 1919, Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război îngrijeşte mormintele a 2,3 milioane de soldaţi situate în 827 de cimitire din 45 de ţări.

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.