Numarul 4/2014

POVESTEA NECROPOLEI ÎMPĂRATULUI QIN (2)

Autor:

În luna iulie 1998, au început excavaţiile la fosele de mari dimensiuni recent descoperite. Au fost scoase un mare număr de armuri din lapislazuli, fapt care a stârnit interesul specialiştilor şi publicului larg. În luna octombrie, Institutul Arheologic din provincia … Continuă să citești

O CURTEZANĂ SOFISTICATĂ: LOUISE DE KÉROUALLE

Autor:

La moartea, fără urmaşi, a celui de-al 11-lea senior d’Aubigny, Charles Stuart (1639-1672), tocmai în îndepărtata Danemarcă, în castelul Elsinor, domeniul primit ca răsplată de John Stuart (1365-1429) – un scoţian ce debarcase, în 1419, alături de cei aproximativ 5.000 … Continuă să citești

PROFESORII MEI (2)

Autor:

În anul IV se preda istoria contemporană, iar cursul de Istoria Contemporană a României era susţinut de conferenţiarul Vasile Hurmuz, cu studii făcute în U.R.S.S., care venise în facultate direct conferenţiar. Cursul său urma periodizarea oficială: anii avântului revoluţionar (1918-1921), … Continuă să citești

NUME LATINO-ROMANICEDE MONEDE

Autor:

Închei seria pastilelor de cuvinte denumind monede cu termenii de origine latino-romanică. Coman Lupu, în cartea sa Din istoricul numelor de monede în limba română (Bucureşti, 2006), folosită adesea în expunerile mele, constată, pe bună dreptate, că limba română nu … Continuă să citești

D’ALE SÂNGIORZULUI…

Autor:

Luna aprilie este luna a IV-a în calendarul iulian şi gregorian (care începea cu 1 ianuarie) şi a doua în vechiul calendar roman (care îşi avea începutul la 1 martie). Numele popular al lunii este Prier, Prieri, Prie, April sau Apriliş. … Continuă să citești

PARTIDUL COMUNIST DIN LETONIA ÎNTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE

Autor:

Într-o lucrare apărută în 1999, istoricul Ojārs Niedre şi ziaristul Viktors Daugmalis au demonstrat, plecând de la dovezi solide, dar până acum puţin cunoscute, că, între anii 1920-1940, Partidul Comunist din Letonia (P.C.d.L.) s-a găsit pe deplin sub controlul serviciilor … Continuă să citești

MANIPULĂRILE RECENSĂMÂNTULUI ŢARIST

Autor:

În Basarabia de sub Imperiul Rus a fost organizat un singur recensământ general al populaţiei în accepţiunea ştiinţifică a termenului, respectiv în anul 1897. Începând cu 1812 au fost realizate mai multe analize ale populaţiei din Basarabia la solicitările diverselor … Continuă să citești

LECŢIA DE ROMÂNISM A ROMÂNILOR DE LA RĂSĂRIT

Autor:

Ascultam, elev încă fiind, la Braşov, în Şchei, pe notele Baladei, un mesaj despre premiera operetei Crai Nou, petrecută în 1883, în marea sală de festivităţi a Liceului „Andrei Şaguna“, şi eram îndemnat de dascălii mei să nu uit. Mă … Continuă să citești

DE DOUĂ ORI CEHOSLOVACIA, LA BUCUREŞTI

Autor:

În anul 2013 s-au împlinit 75 de ani de la Pactul (acordul) de la München,  prin care patru dintre marile puteri ale timpului (Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia) au decis să satisfacă pretenţiile lui Hitler, transferând Germaniei aşa-numita „regiune … Continuă să citești

ROSENTHALII (2)

Autor:

Concepţia iluministă (modernă) de renunţare la izolarea etnică, de integrare în viaţa comunităţilor populaţiei de etnie majoritară, fără a renunţa la specificul etniei minoritare, concepţie ce a animat activitatea pictorului C.D. Rosenthal (Magazin istoric, nr. nr. 3/2014), a călăuzit şi … Continuă să citești

COPACUL (2)

Autor:

În cultura tradiţională românească bradul ocupă un loc de excepţie prin semnificaţii, simbolică, valoare alegorică, chiar mesaj teologic. Cu evidente rădăcini într-un străvechi fond imagistic caracteristic culturilor dezvoltate în zonele temperate şi nordice europene, bradul preia valorile sacre ale cedrului, … Continuă să citești

PE VREMURI OAMENII ÎŞI TRIMITEAU SCRISORI (APRILIE 2014)

Autor:

Aşa cum Regulamentul Organic a fost o formă incipientă de Constituţie (cu putere de lege între 1831 şi 1858), tot astfel Obişnuita Obştească Adunare a însemnat un început de parlament. Ocupaţia rusească (1829-1834), urmată de domnia lui Alexandru Dim. Ghica … Continuă să citești

DECOLARE NEAPROBATĂ DE LA PEENEMŰNDE

Autor:

În ultimele luni de război Hitler primea scrisori în care expeditorii îi prezentau planuri naive de arme, invenţii care să ducă la mult visata victorie: ameliorarea staţiilor radio, a pâlniilor pentru alimentarea cu combustibil a tancurilor Tiger, construirea de rachete … Continuă să citești

SLUJITORII MAIESTĂŢII SALE, CARE NU… EXISTĂ (14)

Autor:

Şi totuşi, nu sovieticii au constituit principala preocupare pentru britanici în anii imediat următori războiului mondial. Principala ameninţare pentru Guvernul Maierstăţii Sale a venit din Palestina. Şi s-a dovedit una căreia nici guvernul, nici serviciile speciale nu au fost tocmai … Continuă să citești

MĂRTURIE DIN VEACUL AL XIX-LEA (2)

Autor:

La ziua hotărâtă, luându-mi rămas bun de la familia lui Dumbravă, am început, per pedes apostolorum, călătoria cea lungă. De aci înainte, pot zice, începe lupta grea pentru existenţă, pentru atingerea ţintei dorite; lupta cu peripeţiile ei variabile, în cari … Continuă să citești

NONAGENARA JIMBOLIE ROMÂNEASCĂ

Autor:

În data de 24 noiembrie 1923, între România şi Iugoslavia s-a încheiat, la Belgrad, un protocol privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune. Documentul s-a aplicat din anul următor, acum 90 de ani, având … Continuă să citești

OSPĂŢUL LUI DROMICHAITES (2)

Autor:

Ospăţul lui Dromichaites nu se regăseşte în niciun alt izvor antic, prin urmare valoarea acestei mărturii importante nu poate fi verificată. O lectură atentă a textului permite totuşi câteva constatări. Mai întâi, exagerata umilinţă de care dă dovadă regele get, … Continuă să citești

O DEMISIE ŞI O ÎMPĂCARE (2)

Autor:

Mihai Antonescu a primit referatul şi, la 29 iulie 1941, a pus următoarea rezoluţie: „Am dat instrucţiuni pentru punctul nostru de vedere şi am explicat domnului Cretzianu care sunt consideraţiile. Iluzia sa a unei înţelegeri cu Ucraina este – cred … Continuă să citești

VIN AMERICANII… ŞI NE BOMBARDEAZĂ!

Autor:

La 4 aprilie 1944, Bucureştiul a fost atacat pentru prima dată de aviaţia americană. Sub sutele de imobile lovite de bombe au fost îngropaţi peste 5.000 de morţi şi răniţi, iar alte câteva mii au rămas sinitraţi. După numărul victimelor … Continuă să citești

JOVANKA BROZ

Autor:

Jovanka Broz (născută Budisavljevici), a văzut lumina zilei la 7 decembrie 1924, în localitatea Pecane din zona Lika a Croaţiei, areal locuit în acea perioadă în bună parte de etnici sârbi, ea însăşi fiind de naţionalitate sârbă. Jovanka a făcut … Continuă să citești

TÂRG ÎNCHEIAT, MARFA LIPSĂ

Autor:

Cu ocazia unui turneu în mai multe ţări din Africa, în primăvara anului 1977 (vizită terminată intempestiv la 4 martie, în Nigeria, din cauza cutremurului), Ceauşescu vizitase şi statul Ghana. Îl impresionaseră întâlnirile şi convorbirile cu liderii ghanezi, stilul lor … Continuă să citești