ELITE ŞI MARGINALIZAŢI ÎN ROMÂNIA

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI

CONFERINŢA

 ELITE ŞI MARGINALIZAŢI ÎN ROMÂNIA
(1945-1989)

 Bucureşti 24-25 mai 2012

JOI 24 MAI
9.00 – 9.15 – Deschiderea conferinţei

Secţiunea I
Moderatori: Octavian Roske, Ana Maria Cătănuş
9.15-9.30  –  Radu  Ciuceanu  (INST),  Poeţi  şi  scriitori  interzişi  până  în  1989  şi marginalizaţi ulterior
9.30 – 9.45 – Ioan Scurtu (Universitatea „Spiru Haret”) De la închisoarea Sighet la Academia Republicii Socialiste România. Studiu de caz: Constantin C. Giurescu
9.45 – 10.00 – Ion Constantin  (Biblioteca Metropolitană Bucureşti), Aspecte ale epurărilor staliniste din învăţământul universitar românesc. Cazul Onisifor Ghibu
10.00 – 10.15 – Elena Gherman (CNSAS), Elie Carafoli în dosarele Securităţii

Dezbateri: 10.15-10.45

Secţiunea a II-a
Moderatori: Constantin Buchet, Flori Bălănescu
10.45-11.00  –  Alesandru  Duţu  (Universitatea  „Spiru  Haret”),  Eliminarea  elitei militare în primii ani postbelici
11.00-11.15 – Aurel Lup (AOŞR), Personalităţi ale ştiinţei agricole marginalizate în anii `40-`50 în România
11.15-11.30 – Gheorghe Onişoru (INST), Intelectualitatea şi „democraţia-populară”
11.30-11.45 – Mioara Anton (INST), Originile unui proiect controversat: Regiunea Autonomă Maghiară – de la modelul stalinist la recurenţa naţionalistă

Dezbateri: 11.45-12.15

12.15 – 13.15  – Kari  Alenius  (Universitatea  din  Oulu,  Finlanda),  Succesele  şi eşecurile propagandei germane în Estonia (1941-1944)

Pauză de masă: 13.15- 14.30

Secţiunea a III-a
Moderatori: Sorin Radu, Mioara Anton
14.30- 14.45 – Lucian Petraş (Arhivele Naţionale, Arad), Funcţionari ai Prefecturii Judeţului Arad. Istorie şi destin
14.45 – 15.00 – Cazimir-Benedict Ionescu (CNSAS), Prigonirea social-democraţilor independenţi sub regimul comunist
15.00 – 15.15 – Ana Maria Cătănuş (INST), Fazele construcţiei unui disident. Un studiu de caz: Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa
15.15 – 15.30 – Ion Bălan (Arhivele Naţionale, Giurgiu), Populaţia ţigănească din Regiunea Bucureşti la începutul anilor `50. Studiu de caz
15.30 – 15.45 – Octavian  Roske  (INST),  Colectivizarea  agriculturii  în  România: traumele marginalizării

Dezbateri: 15.45-16.15

Secţiunea a IV-a
Moderatori: Dan Cătănuş, Alina Ilinca
16.15-16.30 – Sorin Radu (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu), Perspectiva lui Mihail Ghelmegeanu asupra rolului organizaţiei Frontul Plugarilor (1944-1953)
16.30 – 16.45 – Liviu Ţăranu (CNSAS), Avram Bunaciu: de la acuzator public (la tinereţe) la opozant (spre bătrâneţe)
16.45 – 17.00 – Cristina Diac (INST), Comitetul Central al PCR ales în octombrie 1945. Biografie de grup
16.45 – 17.00 – Puica    Buhoci    (INST),    Foştii    deţinuţi    politici,    marginalizaţii comunismului în România
17.00 – 17.15 – Alexandra Toader (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi), „Cântec despre tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej”. Mihai Beniuc şi realismul  socialist
17.15 – 17.30 – Flori Bălănescu (INST), Încălcarea drepturilor omului în România anilor 1970: „Grup Canal ’77”

Dezbateri: 17.30-18.00

VINERI, 25 MAI Secţiunea a V-a
Moderatori: Florin Abraham, Cristina Diac
9.00 – 9.15 – George Enache (CNSAS), Ernest Bernea – destinul unui marginal din România comunistă
9.15 – 9.30  – Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru (CNSAS),  Şefii serviciului  „D” (Dezinformare) din cadrul Securităţii. „Profiluri moral-politice”
9.30 – 9.45 – Florin Şinca (MIRA), Câteva   aspecte cu privire la epurările din poliţie (1944-1949)
9.45 – 10.00 – Alin    Spânu    (Universitatea    din    Bucureşti,   Centrul    de   Studii Euroatlantice), Marginalizarea şi distrugerea elitei poliţieneşti autohtone. Studiu de caz: conducerea Direcţiei Generale a Politiei din perioada 1940-1944

Dezbateri: 10.00-10.30

Secţiunea a VI-a
Moderatori: Cazimir Ionescu, Raluca Spiridon
10.30 – 10.45 – Dan Cătănuş (INST), Abateri ideologice în PCR: „împăciuitorismul”
10.45-11.00  –  Iuliu  Crăcană  (CNSAS),  Epurarea  elitelor  din  justiţia  românească (1945-1958)
11.00-11.15 –  Florin  Abraham  (INST),  „Societatea  comunistă  fără  clase”:  între ideologie şi realitate. Abordare metodologică
11.15-11.30 – Dumitru Lăcătuşu (IICCMER), Noua elită cinematografică: strategii de rezistenţă în comunism

Dezbateri: 11.30-12.00

12.00-13.00

  • Prezentarea celor mai recente apariţii editoriale ale INST
  • Prezentarea revistelor „Genius, tinere, cunoaşte-ţi înaintaşii!” şi „Cu ei, ne mândrim!” editate de Fundaţia Naţională Henri Coandă

Pauză de masă: 13.00-14.00

Secţiunea a VII-a
Moderatori: Ion Constantin, Mihaela Toader
14.00 – 14.15   – Sergiu Soica, (Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca), Elite ale Bisericii Greco-Catolice din Banat (1945 – 1989)
14.15 – 14.30 – Ciprian Bălăban (Institutul Teologic Penticostal, Bucureşti), Configurarea structurilor de conducere în Biserica Penticostală din România –  perioada comunistă
14.30 – 14.45 – Claudiu  Călin  (Episcopia  Romano-Catolică  de Timişoara),  Pater Paulus Weinschrott (1919-1960), sau cum un călugăr catolic poate unelti împotriva ordinii sociale
14.45 – 15.00 – Constantin  Buchet  (INST),  Elite  diplomatice  şi  ale  serviciilor  de informaţii în perioada comunistă

Dezbateri: 15.00-15.30

Pauză de cafea: 15.30-16.00

Secţiunea a VIII-a
Moderatori: Radu Ciuceanu, Marius Bejenaru
16.00 – 16.15 – Raluca Spiridon (CNSAS), Mihaela Toader (IICCMER), Ştefan Baciu, un destin al exilului românesc
16.15 – 16.30 – Ilarion Ţiu (Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”), Marginalizarea foştilor deţinuţi politici legionari după graţierea pedepselor din anul 1964
16.30 – 16.45 -Vlad Mitric-Ciupe (Universitatea „Spiru Haret”), Arhitecţi români în recluziune
16.45 – 17.00 – Cristina Roman (IICCMER), Elita politică românească a anilor ‘80
17.00 – 17.15  – Ionuţ Bucur (Universitatea  din Bucureşti), Imposibila  reconciliere: polemica dintre revista “Săptămâna” şi postul Radio “Europa liberă”
17.15 – 17.30 – Florin Şandru (INST), Lucreţiu Pătrăşcanu: un deceniu sub zodia schimbătoare a complotului (1944-1954). Mărturisiri şi documente

Dezbateri: 17.30 – 18.00

Închiderea conferinţei

 

Str. Arh. Gr. Cerchez nr. 16, sector 1, Bucureşti. tel. 021/230.69.92, fax.021/ 230.76.82
e-mail: inst.academia@gmail.com
site: www.totalitarism.ro

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.