300 de ani de la primirea lui Dimitrie Cantemir în Academia Regală Prusacă de Științe de la Berlin

ASOCIATIA EUROPEANA DIMITRIE CANTEMIR
asoc_eu_dimitrie_cantemir_logo

Comunicat de presă
cu privire la aniversarea a ”300 de ani de la primirea lui Dimitrie Cantemir în Academia Regală Prusacă de Științe de la Berlin”

La 11 iulie a.c., se implinesc 300 de ani de la primirea lui Dimitrie Cantemir în Academia Regală Prusacă de la Berlin, fiind desemnat șeful Secțiunii de orientalistică a acestui important forum știintific european. A fost primul turcolog şi arabist din lume, precum şi primul traducător al Coranului. Ca savant enciclopedist, filosof, musician, diplomat și om politic a fost un pod al cunoaşterii dintre Occident şi Orient.

Ca urmare a numeroaselor sale lucrări științifice referitoare la istoria, cultura, limba și civilizația poporului român, precum și a celor ce au valorificat civilizația orientală, în special, cea turco-arabo-persană – cunoscute în lumea științifică apuseană și în spațiul germanic, Cantemir era prețuit și se bucura de faima de savant orientalist de o vastă cultură intelectuală şi de autor al unor lucrări care prezentau un mare interes pentru oamenii de ştiinţă occidentali de atunci, devenind un reper cu valoare universală al culturii și civilizatiei româneşti și europene.

De aceea, este îndrituită afirmaţia potrivit căreia Dimitrie Cantemir este considerat a fi “cel mai erudit principe din ultima mie de ani”. Prin urmare, la propunerea unor oameni de știință germani, în frunte cu Gottfried Wilhem Freiherr von Leibniz , fondatorul și primul președinte al Academiei Regale Prusace de Științe (Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften), este ales, la 11 iulie 1714, membru al forumului academic din Berlin.

În şedinţa Consiliului Academiei din Berlin din 1 august 1714, constatându-se agrementul Protectorului (regele Prusiei), se confirmă primirea lui Dimitrie Cantemir în Academie, acordându-i-se Diploma de membru al Academiei de Ştiinţe din Berlin, în care este înscris textul următor: „Pe vremea când Marte stăpânea mai cu putere decât Palas, o astfel de întâlnire se arăta a fi mai mult o dorinţă decât o speranţă. Dar iată că faptul şi-a găsit împlinirea acum, că prea luminatul şi prea învăţatul Dimitrie Cantemir, principe al Imperiului Rusesc, Domn ereditar al Moldovei, dând o pildă, pe cât de demnă, pe atât de rară, şi-a închinat numele ilustru cercetărilor ştiinţifice. Iar prin adeziunea sa, Societatea noastră a dobândit o nouă strălucire şi o podoabă neîntrecută. Ne închinăm cu smerenie în faţa bunei voinţe ce ne-o acordă Principele nouă şi lucrărilor noastre”.

Acest important eveniment, va fi marcat prin dezvelirea, la 11 iulie 2014, ora 11.00, a bustului lui Dimitrie Cantemir la sediul Academiei de Științe din Berlin. Lucrarea de artă monumentală a fost realizată de către cunoscutul artist plastic Valentin Tănase. De asemenea, cu acest prilej, se acordă domnului. Gunter Stock, președintele Academiei de Științe a Germaniei, precum şi unor personalității științifice, culturale și politice române și germane, medalia ”Dimitrie Cantemir”, ediție de colecție, serie limitată. La eveniment, România va fi reprezentată de dna Corina Adriana Dumitrescu, rector al Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” și președinte al Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir”, parlamentari, oameni de cultură şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Asociaţiei ASTRA şi ai altor organizaţii ale societăţii civile.

De asemenea, vineri, 11 iulie 2014, orele 9.30, la București, în prezenţa unor reprezentanți ai organelor administraţiei publice centrale şi locale, ai Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” şi ai societăţii civile, vor avea loc depuneri de coroane la statuia marelui enciclopedist din Piaţa Mărăşesti.

În aceeași zi, la orele 12.00, la Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, va avea loc Simpozionul științific omagial ”Dimitrie Cantemir – G.W: Leibniz și Academia din Berlin”. Totodată, la Academia Forțelor Aeriene din Brașov, se va desfășura, în ziua de 17 iulie 2014, simpozionul ”300 de ani de la primirea lui Dimitrie Cantemir în Academia Regală Prusacă de Științe de la Berlin”. Programele celor două manifestări din țară sunt prezentate alăturat.

Mihail Țăpârlea
Vicepreședinte al Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir”
Telefon: 0722.223.775

ASOCIATIA EUROPEANA DIMITRIE CANTEMIR
Splaiul Unirii nr 176, camera 14bis, parter, sector 4
Bucuresti
CIF: 32179436
CONT: RO 62VBBU2511BU1789432701 deschis la VOLKSBANK BUCURESTI
e-mail:aseudc@gmail.com

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.