AGHIUŢĂ, 150 DE ANI DE LA APARIŢIE

La 3/15 noiembrie 1863, în publicistica bucureşteană îşi făcea apariţia primul număr al unui periodic sub directoratul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, cu titlul provocator-jucăuş Aghiuţă şi cu subtitlul explicativ: „Foaie umoristică, satirică şi critică“. Profilul şi structura săptămânalului cu titlu glumeţ şi popular l-au individualizat în epocă, stârnind din ce în ce mai multe împotriviri, până la suprimarea sa definitivă, la 29 mai 1864, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri.

După cum subtitlul său anunţa, periodicul prezenta, sub forma creaţiilor în proză şi versuri sau chiar a desenelor – majoritatea fiind semnate de Hasdeu – aspectele politice, sociale şi culturale ale societăţii. Tocmai dezvăluirea tarelor acesteia şi criticarea lor au condus la moartea lui Aghiuţă, la scurt timp de la naştere.

Un timp în care „monstruoasa coaliţie“ dorea răsturnarea lui Cuza, iar Aghiuţă se făcea părtaşul celui din urmă, satirizând prin toate mijloacele pe cei consideraţi a fi vinovaţi: C.A. Rosetti, sub masca lui Berlicocco, şi Ioan Brătianu, sub aceea a lui Mefistofeles – spiritele rele ale coaliţiei, Heliade – pentru pledoaria sa privind votul universal acordat doar ştiutorilor de carte, Titu Maiorescu – pentru interesul de a obţine foloase prin varii tertipuri politice.

Acest articol a fost publicat în Articole apărute în reviste și etichetat cu , , . Salvează legătura permanentă.