Carol I, o viaţă dedicată României

Carol I, o viaţă dedicată României

Vineri 9 mai 2014, începând cu orele 10:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Calea Victoriei nr.88, va avea loc simpozionul festiv „Carol I, o viaţă dedicată României!”

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” organizează acest important eveniment cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Palatului Bibliotecii extins spre a veni în întâmpinarea nevoilor crescânde de studiu ale studenţimii de la acea vreme.

Acest eveniment, cu semnificaţii deosebite pentru învăţământul universitar şi cultura română, se va bucura de prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu.

În deschidere, Corul Regal va interpreta Imnul Regal, acest moment fiind urmat de rostirea mesajelor de salut ale unor personalităţi marcante ale societăţii româneşti contemporane: prof. univ. dr. Remus Pricopie – Ministrul Educaţiei Naţionale, prof. univ. dr. Liviu Papadima – Prorectorul Universităţii din Bucureşti, Ion Caramitru – Directorul Teatrului Naţional.

În continuare, vor susţine comunicări prof. univ. dr. Ion Stoica, prof. univ. dr. Mircea Regneală, prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Marilena Rotaru, prof. univ. dr. Nicolae Noica, arhitect Miruna Berindei, dr. Tudor Berza.

Scurt istoric
Preocupat de viitorul tinerilor, Regele Carol I decide în 1891 să înfiinţeze “un aşezământ spre binele tinerimii universitare de la toate facultăţile din ţară, al cărui scop va fi de a procura studenţilor un loc de întrunire, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă, unde vor putea satisface iubirea lor de studiu”.
Inaugurarea primului local are loc la 14 martie 1895. Prin construcţie şi dotare, biblioteca este comparabilă cu cele mai moderne biblioteci europene din epocă. Spiru Haret, Ministrul Instrucţiunii Publice, afirma că în acest local “se adăposteşte una din instituţiile cele mai frumoase dacă nu chiar cea mai frumoasă instituţie culturală din Ţara noastră, care nu are pereche în multe alte ţări mai înaintate decât noi”.
După cinci ani de funcţionare, clădirea s-a dovedit neîncăpătoare şi atunci Regele Carol I hotărăşte extinderea ei. În acest sens, cumpără casa lui Grigore Păucescu şi construieşte pe acest teren, între anii 1911 şi 1914, folosind proiectul aceluiaşi arhitect francez Paul Gottereau, o nouă aripă.
Inaugurarea noului local are loc la 9 mai 1914, în prezenţa Regelui Carol I, a I.P.S.S. Mitropolitul Primat, a Primului ministru I.C. Brătianu, a Ministrului Educaţiei I. Gh. Duca, a arhitectului Paul Gottereau, a Directorului bibliotecii Al. Tzigara – Samurcaş, a altor personalităţi marcante din acea perioadă.

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.