CEI 11 ANI DE VIAŢĂ AI D.G.S.M.

Au trecut 53 de ani de la desfiinţarea Direcţiei Generale a Serviciului Muncii (D.G.S.M.), instituţie semi-militarizată, aflată în ultima perioadă a existenţei sale în subordinea Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române. A funcţionat 11 ani (1950-1961), încălcând Convenţia Internaţională nr. 29/1930, adoptată de Organizaţia Internaţională a Muncii, privind interzicerea muncii forţate şi obligatorii. După ratificarea acestei convenţii de către Marea Adunare Naţională a R.P.R., prin Decretul nr. 213/1957, D.G.S.M. a mai funcţionat până în anul 1961, când a fost desfiinţată, prin H.C.M. nr. 2/1961.

Dedicăm acest articol celor 520.055 militari-constructori care şi-au efectuat aşa-zisul stagiu militar prin muncă forţată, pe o perioadă de trei ani (la fel ca militarii din cadrul Ministerelor Forţelor Armate şi de Interne), contribuind la realizarea multor obiective din industrie, construcţii şi agricultură prevăzute în planurile anuale de stat (1949 şi 1950), precum şi în cele două planuri cincinale (1951-1955 şi 1956-1960).

Acest articol a fost publicat în Articole apărute în reviste și etichetat cu . Salvează legătura permanentă.