Conferinţa Internaţională Românii Şi Popoarele Balcanice

Universitatea HYPERION
Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii
Specializările: Istorie şi Geografie

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ROMÂNII ŞI POPOARELE BALCANICE – CONFLUENŢE ISTORICO-GEOGRAFICE
Ediţia a II-a
12 – 13 mai 2014

Parteneri
ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ
UNIVERSITATEA ARISTOTEL DIN SALONIC
ASOCIAŢIA DE BALCANISTICĂ ŞI SLAVISTICĂ DIN ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE LIMNOGEOGRAFIE
ASOCIAŢIA GEOGRAFILOR UMANIŞTI DIN ROMÂNIA
ŞTEFADINA COMSERV SRL

Comitetul Ştiinţific:
Prof, univ.dr. Ioan Scurtu, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
Prof.univ.dr. Ştefan Păun, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Prof.univ.dr. Corneliu Mihail Lungu, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Prof.univ.dr. Constantin Hlihor, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
Prof.univ.dr. Sorin Liviu Damean, Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr. Vasile Cucu, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Profesor emerit dr. Iulian Cârţână, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Prof.univ.dr.doc. Petre Gâştescu, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Prof.univ.dr. Alexandru Oşca, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Conf.univ.dr. Ionu Virgil Şerban, Universitatea din Craiova
Lect.univ.dr. Nicoleta Ciachir, presedintele Asociaţiei de Balcanistică şi Slavistică, Bucureşti
Conf.univ.dr. Elena Toma, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Conf. univ.dr. Elena Manolache, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Dir.Gen. Nicolae Mihai, Stefandina Comserv SRL
Lect.univ.dr. Renata Tatomir, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Lector univ.dr. Irina Lazăr, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Lector univ.dr. Luminiţa Boboc, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Lector univ.dr. Samoilă Eduardt, Universitatea Hyperion din Bucureşti
Lect.univ.dr. Elena Bogan, Universitatea Bucuresti

P R O G R A M

Luni, 12 mai 2014

I. Activităţi în plen
Amf. 6.2, etaj 6, corp A
A. Deschiderea Conferinţei:
10.30 – 12.00
– Cuvânt de deschidere: prof.univ.dr. Sever Spânulescu, Rectorul Universaităţii Hyperion
– Mesajul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prezentat de prof.univ.dr. Ioan Scurtu, Preşedinte al Secţiei de Istorie şi Arheologie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
– Mesajul Universităţii Aristotel din Salonic, prezentat de prof.univ.dr. Mourelos Ioannis
– Mesajul Universităţii din Craiova, prezentat de prof.univ.dr. Sorin Liviu Damean, Director al Centrului de Studii ale Relaţiilor internaţionale, Universitatea din Craiova

B.Comunicări în plen:
13.00 – 14.30

Moderatori:
Prof.univ.dr. Ştefan Păun,
Prof.univ dr. Sorin Damean

1. Prof.univ.dr. Mourelos Ioannis, Universitatea Aristotel, Salonic: Le Front d’Orient dans la Grande Guerre, enjeux et strategies.
2. Prof.univ.dr. Corneliu Mihail Lungu: Identitate si unitate statală –necesităţi obiective ale istoriei.
3. Prof.univ.dr. Apostolos Patelakis: Relaţiile eleno-române în perioada Războiului Rece
4. Conf.univ dr. Iacovos Michailidis, Grecia, Universitatea Salonic, Greece and The Balkans: divergences versus convergences.
5. Prof.univ.dr. Constantin Hlihor, România, Universitatea „Dimitrie Cantemir”: Geopolitica identităţii naţionale în Balcani, în secolul XX

Marţi, 13 Mai 2014
II.Comunicări pe secţiuni
Marţi, 13.05, ora 09.30 -14.00

SECŢIUNEA ISTORIE,
Universitatea Hyperion, amf. 3.2, etaj 3, corp B
Moderatori
Prof.univ.dr. Ştefan Păun / Prof.univ.dr. Corneliu Mihail Lungu

Marţi, 13.05, ora 09.30 – 11.30

1. dr. Marin Valentin, România, Academia Română, Divizia de Istorie a Ştiinţei : Campania lui Darius împotriva sciţilor (514 a. Chr) – consideraţii de ordin militar”.
2. Cc.Şt. dr. Sorin Marcel Colesniuc, România, directorul Muzeului Callatis, Mangalia, Singurul papirus antic descoperit in Romania – mărturie a relatiilor interculturale intre Dobrogea si Balcani.
3. Drd. Simionescu Andrei, titlu rezervat
4. Asist.univ.Camelia Calin, România, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Istorie si Filosofie: Imaginea sultanului otoman – intre inamic si protector.
5. Lect. Dr. Renata Tatomir – România, Universitatea Hyperion: Despre cultele egiptene si identitatea egiptenilor in Balcani si pe teritoriul romanesc (On the Egyptian Cults and the Identity of the Egyptians on the Balkans and on the Romanian territory)
6. Dr. Marius Dobrescu, România, Asociaţia de Balcanistică şi Slavistică din România : Rezistenţa antiotomană a albanezilor sub Kastrioti, 1481-1484.
7. Conf.univ.dr.Grigor Grigorov, Bulgaria: Sfinţii bulgaro-români din sec. XIV-XVIII în lumina proceselor istorice din Balcani.
8. Lect.univ. dr. Nicoleta Ciachir, România, Universitatea Dimitrie Cantemir, Asociaţia de Balcanistică şi Slavistică din România: România şi renaşterea balcanică, sec.XIX.
9. Prof.em.dr. Maria Totu, România, Universitatea Hyperion: O mare personaliate: Eugeniu Carada. Independenţa României şi a Balcanilor, o preocupare a sa.
10. lect.univ.drd. Angela Covaşa, România, Universitatea Hyperion – O viaţă consacrată spiritului. Principesa Elena Ghica (Dora d’Istria) între Orient şi Occident.

Moderatori
Prof.univ.dr. Corneliu Mihail Lungu, Prof.univ.dr. Ion Giurcă

Marţi, 13.05, ora:12.00-14.00

1. Prof.univ.dr. Ştefan Păun, România, Universitatea Hyperion: titlu rezervat.
2. Ionut Virgil SERBAN, Senior Lecturer, Ph.D., International Relations and European Studies, Academic Program Director, Faculty of Law and Social Sciences, University of Craiova: The diplomatic relations between Romania and Italy during the Balkan wars as seen from the Italian envoy extraordinary and minister plenipotentiary in Bucharest Carlo Fasciotti
3. Lect.univ.dr. Ionuţ Cojocaru, România, Universitate „Lumina”: Desfiintarea Sultanatului. Momentul Lausanne – Punctul de plecare al statului turc
4. Prof.univ.dr. Oşca Alexandru, Romania, Universitatea Hyperion: Un model eşuat de Uniune Balcanica. Cauze, context, consecinţe.
5. Lect.univ.dr. Ştefan Popescu, România, SNSPA, Un post diplomatic în Albania interbelică. Legaţia Franţei la Tirana.
6. Conf.univ.dr.Teodora Stănescu-Stanciu, România, Universitatea Spiru Haret Facultatea de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie: Balcanii-spaţiul viitoarei diplomaţii publice.
7. Lector univ. dr. Alexandru Lucinescu, România, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie , Diplomatia interventiei umanitare in Balcani.
8. Dr. Asen Tutecov, ataşat cultural al Bulgariei la Bucureşti, titlu rezervat
9. Prof.univ.dr. Ion Giurca, România, Universitatea Hyperion: Invadarea Ciprului de către armata turcă în anul 1974 şi criza din cadrul NATO
10. Conf.univ.dr. Camelia Brâncoveanu, Romania, Universitatea Dimitrie Cantemir: Războiul civil din Iugoslavia din anii 90 ai secolului trecut.
11. Prof.univ.dr. Leonida Moise, România, Universitatea Hyperion:……..
12. Prof.univ.dr. Danuţ Chiriac, România, Universitatea Hyperion: Romania si criza cehoslovaca – 1968.

SECŢIUNEA GEOGRAFIE, amf. 1.2, etaj 1, corp B
Moderatori
Prof.univ.dr. Vasile Cucu / Prof.univ.dr.doc. Petre Gâştescu

Marţi, 13.05, ora: 09.30 -11.30

1. Vasile S. Cucu, lect.univ.dr. Irina Lazăr, Universitatea Hyperion, Anterioritate românescă în spaţiul carpatic, dunărean şi pontic.
2. prof.univ.dr.doc. Petre Gâştescu, Universitatea Hyperion, Rezervaţia Deltei Dunării – conservare şi protecţie.
3. prof.univ.dr. Mihai Ielenicz, drd. Luminiţa Săftoiu, Universitatea Bucuresti Caracteristici morfostructurale ale reliefului României.
4. prof.univ.dr. Gheorghe Popescu, drd. Iulia Negrea, conf.univ.dr. Antonela Neacşu, Universitatea Bucureşti, Mineralogia nisipurilor din grindul Letea. Implicaţii privind ariile sursă.
5. conf. univ.dr. Elena Toma, Universitatea Hyperion, Vocaţia istorică a oraşului Moscopole.
6. lect.univ.dr. Luminiţa Ştefania Boboc, Universitatea Hyperion, Resursele şi principalele destinaţii turistice din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României.
7. lect.univ.dr. Eduardt Samoilă, Universitatea Hyperion, Activitatea României în cadrul Comisiei Internaţionale a Dunării (1920-1935).
8. prof Dan Brad, Alba Iulia, Zlatna – zonă defavorizată în restaurare.
9. Conf.univ.dr. Căpățînă Claudia, Universitatea Hyperion: Structuri demografice românești în spațiul balcanic.
10. masterand Alexandru Ivanciu, Universitatea Hyperion, Protecția și conservarea valorilor de interes turistic, natural, istoric și cultural în Parcul natural Apuseni.
11. Student Cristina Radu, stud. Adriana Rodica Nițescu, Valea Dâmboviței, elemente de protecție și conservare.
12. Student Daniel Bucur, Universitatea Hyperion, Orașul Urlați, destinație turistică pe drumul vinului.
13. Student Irina Alecsandru, Stud. Camelia Grigore, Specific geodemografic al habitatului uman din Țara Bârsei

Moderatori
Conf.univ.dr. Elena Toma / Conf.univ.dr. Elena Manolache

Marţi, 13.05, ora: 12.00 – 14.00

1. drd. Maria Postea, Universitatea Bucureşti, Obiective cultural-istorice în bazinul superior al Bârladului şi valorificarea lor turistică,
2. drd. Gabriela Moraru, Universitatea Bucureşti, Potenţialul istoric al Municipiului Drobeta Tursnu Severin şi valorificarea turistică,
3. drd. Amalia Boutte, Universitatea Bucureşti, Axa Giurgiu – Călugăreni – Comana. Importanţă istorico-geografică şi turistică.
4. masterand Andreea Sioiu, student Anca Georgiana Constantin, Universitatea Hyperion, Destinaţii turistice în zona central-sudică a litoralului Mării Negre.
5. masterand Daniela Bunulescu, Universitatea Hyperion, Spaţiul Carpaţi-Balcani. Similarităţi de interes turistic.
6. masterand Vasile Ştefan Lazăr, Universitatea Hzperion, Creaţii populare specifice spaţiului valahic, nord şi sud – dunărean.
7. student Valentin Magheru, Universitatea Hyperion, Porţile de Fier – zonă de interferenţă turistică.
8. student Diana Rădoi, Universitatea Hyperion, Potlogi – zonă de vocaţie geoistorică.
9. C.S. dr. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Institutul de Cercetare a Dezvoltării, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Uniunea Europeană şi sub-complexul de securitate balcanic.
10. Lect.univ.dr. Mădălina Andrei, Universitatea ”Spiru Haret” București, Urme românești în Peninsula Sinai – Egipt.
11. Prof. dr. Mihaela Manolea, Colegiul tehnic ”Domnul Tudor”, Drobeta Turnu Severin, Podișul Mehedinți, elemente de geografie istorică și toponimie.
12. Student Andrei Vasile Ion, Universitatea Hyperion, Colțea – așezare umană, reper de dezvoltare regională în zona Bărăganului Central.
13. Student Cristina Maria Nițescu, Universitatea Hyperion, Considerații geo-istorice ale Dunării în spațiul românesc

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.