Conferința Naționala Comunismul Românesc

În 26-27 martie 2015 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, cu sprijinul Fundației Konrad Adenauer organizează ediția a V-a Conferinței Naționale Comunismul Românesc.

PROGRAMUL CONFERINŢEI
ZIUA I
Joi, 26 martie 2015
14:00 – 14.45 Vernisajul expoziţiei „Deportarea etnicilor germani din România în lagărele sovietice la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”, realizată de C.N.S.A.S.
(Holul Bibliotecii Institutului de Istorie “Nicolae Iorga”)
15:00 – 15:30 Deschiderea oficială a Conferinţei Naţionale «Comunismul Românesc», Ediţia a V-a
Sala de conferinţe a Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (Bd. Aviatorilor, nr. 1)
Cuvânt de deschidere:
• Ileana CĂZAN, Director adjunct, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“
• Proiectul CNCR: Dragoş PETRESCU, Preşedinte al Colegiului C.N.S.A.S.;
• Virgiliu ŢÂRĂU, Vicepreşedinte al Colegiului C.N.S.A.S.;
• Fundaţia Konrad Adenauer şi susţinerea proiectelor legate de promovarea culturii memoriei: Sven-Joachim IRMER, Director pentru România şi Republica Moldova, Fundaţia Konrad Adenauer
15:30 – 17:30 SECŢIUNEA I: Minorităţi etnice şi religioase în perioada comunistă
• Thomas ŞINDILARIU (Arhiva Bisericii Negre, Braşov), Episcopii Friedrich Müller şi Albert Klein în dosarele Securității: o perspectivă comparativă
• Dorin DOBRINCU (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol,” Iaşi), Evoluție numerică, schimbare socială şi (auto)izolare politică în confesiunile evanghelice din România, 1944-1989
• Zoltán NOVÁK (Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai,” Târgu-Mureş), Politica PCR faţă de minoritatea maghiară, 1945-1989
• Viorel ACHIM (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“), Romii la reforma agrară din 1945
Moderator: Ileana CĂZAN, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“
17:30 – 18:30 Masa/Cocktail

ZIUA a II-a
Vineri, 27 martie 2015

9:00 – 11:00 SECŢIUNEA a II-a: Ideologia puterii sau puterea ideologiei?
• Daniel ȘANDRU (Universitatea „Petre Andrei,” Iași), Ideologia şi „capcana lui Marx“. Nuanţe conceptuale şi interpretări normative
• Cristina DIAC (Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului), Reprezentări ale ilegaliştilor în revista „Magazin Istoric“. Reconstruirea unei identităţi politice şi ideologice
• Cristian VASILE (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Literatură şi ideologie în anii 1970. Surse, teme, concepte
• Cristina PETRESCU (Universitatea din Bucureşti), Din nou despre Securitate: Politică şi memorie, înainte şi după 1989
Moderator: Octavian ROSKE, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
11:00 – 11:30 Pauză de cafea
11:30 – 13:30 SECŢIUNEA a III-a: Viaţa cotidiană în comunism: politici oficiale, norme, reprezentări sociale
• Mioara ANTON (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Parazitismul social. Reguli şi norme pentru societatea omului nou
• Cosmin POPA (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), Debutul crizei economice în România lui Ceauşescu. Factori structurali şi alegeri subiective
• Luciana-Marioara JINGA (I.I.C.C.M.E.R.), Munca la feminin în România comunistă, expresie a dezechilibrelor de gen
• Sorin BOCANCEA (Universitatea „Petre Andrei” Iași), „Apărătorii cetăţii“ în revoluţia din 1989: memorii distorsionate
Moderator: Adrian CIOFLÂNCĂ, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
13:30 – 14:30 Masa de prânz
14:30 – 16:45 SECŢIUNEA a IV-a: Spionaj, propagandă, poliţie secretă, tipologia delațiunii
• Radu TUDORANCEA (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”), „Cuba-Da, Yankeii-Nu!”. Atacul asupra Legaţiei SUA de la Bucureşti din 19 aprilie 1961
• Ștefan BOSOMITU (I.I.C.C.M.E.R.), Intelectualul comunist şi dilemele sale identitare. Studiu de caz: Tudor Bugnariu
• Cristina PREUTU (Universitatea „A. I. Cuza, Iaşi”), Resorturi ale cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. Mesajele aniversare
• Iuliu CRĂCANĂ (C.N.S.A.S.), Generalul de justiţie Alexandru Petrescu: o biografie a corupţiei
• Silviu B. MOLDOVAN (C.N.S.A.S.), Emigraţia antititoistă din România: politică şi propagandă
Moderator: Florin ABRAHAM, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
16:45 – 17:15 Pauză de cafea
17:15 – 18:45 SECŢIUNEA a V-a: Masă Rotundă – Accesul la sursele primare ale comunismului românesc
• Ioan DRĂGAN (Arhivele Naţionale ale României)
• Stelian OBIZIUC (Arhivele Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe)
• Laura STANCU (C.N.S.A.S.)
Moderator: Cristian VASILE, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
18:45 – 19:00 Sesiunea de închidere a conferinţei
Concluzii: Dragoş PETRESCU, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Cuvânt de încheiere: Mioara ANTON, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.