Conferința științifică internațională „Centenar Sfatul Țării”

AGENDA

Conferința științifică internațională

„Centenar Sfatul Țării”

Organizatori:

Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Universitatea Academiei de Științe din Moldova
Centrul de Cultură și Istorie Militară a Ministerului Apărării al Republicii Moldova

Colegiul de Onoare al Conferinței:

Academician Gheorghe DUCA, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academician Ionel Valentin VLAD, preşedintele Academiei Române
Academician Victor SPINEI, vicepreședinte al Academiei Române
Academician Ion GUCEAC, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academician Dan BERINDEI, Academia Română
Academician Andrei EȘANU, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Academician Ioan Aurel POP, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Academician Mihai CIMPOI, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Academician Alexandru ZUB, Academia Română
Prof. univ. dr. hab. Alexandru MOŞANU, membru de onoare al Academiei Române

Comitetul de organizare a Conferinței:

Valeriu MATEI, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, membru de Onoare al Academiei Române
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, directorul Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Conf. unv. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, prorectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB, prorectorul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi
Conf. univ. dr. Victoria MELNIC, rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
Prof. univ. dr. Nicolae CHICUȘ, rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Conf. univ. dr. Efim CHILARI, prorectorul Universității Academiei de Științe a Moldovei
Prof. univ. dr. hab. Vasile BAHNARU, directorul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Conf. cerc. dr. hab. Constantin MANOLACHI, directorul Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Conf. univ. dr. hab. Victor GHILAȘ, directorul Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Prof. univ. dr. hab. Ion EREMIA, decanul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
Conf. univ. dr. Vitalie CIOBANU, directorul Centrului de Cultură și Istorie Militară, Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Conf. cerc. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, secretarul științific al Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Parteneri media:
TRM
Radio Chișinău
Radio Iași
Timpul de dimineață
Literatura și Arta
Evenimentul zilei.md
Centrul Media al AȘM

AGENDA

20 noiembrie
Sosirea, cazarea invitaților la Conferință

21 noiembrie
Sala de festivități a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
(Blocul I, str. A. Mateevici, 111)

08.30 – 09.00 – Înregistrarea participanților

09.00 – 09.20 – Recital (Corul de bărbați „Gavriil Musicescu” al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, dirijor: conf. univ. dr. Emilia MORARU)

09.20 – 09.50 – Mesaje de salut

Academician Gheorghe DUCA, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Academician Victor SPINEI, vicepreședinte al Academiei Române
Valeriu MATEI, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, membru de Onoare al Academiei Române
Academician Ioan Aurel POP, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

09.50 – 10.40 – Comunicări în plen
Moderatori:
Academician Ioan Aurel POP, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Valeriu MATEI, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, membru de Onoare al Academiei Române

Academician Alexandru ZUB, Academia Română, ?????????????????? (titlu rezervat)
Academician Mihai CIMPOI, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Rolul intelectualității în activitatea Sfatului Țării
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, directorul Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Diplomație, război si pronunțări reprezentative în realizarea Marii Uniri
Conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al AȘM, Blocul Moldovenesc al Sfatului Țării, făuritor al destinului Basarabiei

10.40 – 11.00 – Pauză de cafea

Lucrări în secțiuni
(Universitatea de Stat a Moldovei, str. A. Mateevici, 60
bloc central, etaj V, Facultatea de Istorie și Filosofie)

11.00 – 12.30 – Ședință de lucru

Sala 535 (Muzeul de Arheologie „Tudor Arnăut”)

Secțiunea I. Statul modern român și Basarabia în secolul națiunilor și în anii Marelui Război

Moderatori:
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, prorectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. hab., Valentin TOMULEȚ, Universitatea de Stat din Moldova

Comunicări:
Prof. univ. dr. Corneliu SIGMIREAN, prorectorul Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Ideea de națiune și teritoriu național la români în secolul al XIX-lea
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, prorectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Transilvania pe drumul unității naționale (De la Revoluția din 1848 la Primul Război Mondial)
Conf. univ. dr. Igor SAVA, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Ortodoxia – structură definitorie a identității românești în Evul Mediu. Mărturii ale călătorilor străini (secolul al XV-lea – începutul secolului al XVIII-lea)
Cerc. șt. dr. Ovidiu OLAR, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Descripțio Moldaviae – Moldova principelui Cantemir
Conf. univ. dr. Alexandru CIOCÂLTAN, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Moldova într-o relație inedită din anul 1777
Conf. cerc. dr. Vlad MISCHEVCA, Institutul de Istorie al AȘM, Anexarea Basarabiei: intenții și realizări imperiale ale Rusiei la 1812
Pr. dr. Eugen ONICOV, Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău, Date generale despre mănăstirile din imperiul ţarist şi din Basarabia după anexare

12.30 – 12.45 – Dezbateri

12.45 – 13.45 – Masa de prânz (Cantina USM, str. A. Pușkin 1)

14.00 – 16.00 – Ședință de lucru

Sala 535 (Muzeul de Arheologie „Tudor Arnăut”)

Moderatori:
Prof. univ. dr. Nicolae CHICUȘ, rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Prof. univ. dr. Ovidiu CRISTEA, directorul Institutului de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române

Comunicări:
Prof. univ. dr. Dumitru VITCU, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Românii între puterea dreptului și dreptul puterii în „veacul naționalităților”

Cerc. șt. Lidia COTOVANU, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Apartenențele colective multiple ale „moldovenilor” în cursul timpului lung al Istoriei
Cerc. șt. Cristina GHERASIM, Institutul de Istorie al AȘM, Imaginarul identității și alterității în mediul nobilimii din Basarabia în secolul al XIX-lea
Cerc. șt. Tudor-Eugen SCLIFOS, Institutul de Istorie al AȘM, Discuții referitoare la problema sudului Basarabiei la Paris în documente diplomatice austriece (1856-1857)
Cerc. șt. Ștefan PETRESCU, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Politica și practica privind integrarea populațiilor din Sudul Basarabiei în statul român (1856-1878)
Conf. univ. dr. Gheorghe NEGRU, Institutul de Istorie al AŞM, Constituirea statului român modern și impactul acestui eveniment asupra Basarabiei

Prof. univ. dr. hab. Valentin TOMULEȚ, Universitatea de Stat din Moldova, Etapele și specificul includeri Basarabiei în sistemul pieței interne ruse (1812-1868)

Prof. univ. dr. Nicolae CHICUȘ, rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Recensămintele populației – instrumente de realizare a politicii de rusificare în Basarabia în sec. al XIX-lea”

16.00 – 16.20 – Pauză de cafea

16.20 – 18.00 – Ședință de lucru

Sala 535 (Muzeul de Arheologie „Tudor Arnăut”)

Moderatori:
Prof. univ. dr. Corneliu SIGMIREAN, prorectorul Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureş
Conf. univ. dr. hab. Ion GUMENÂI, Universitatea de Stat din Moldova

Comunicări:
Lector univ. dr. Adrian-Bogdan CEOBANU, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Consulatul României la Ismail în primul război mondial: Organizare, Reprezentanți, Activitate

Drd. Oana Maria MITU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Construcția națiunii și problema identitară în România Mare. Cazul Sudului Basarabiei

Conf. univ. dr. hab. Ion GUMENÂI, Universitatea de Stat din Moldova, drd. Ilie GULICA, Universitatea de Stat din Moldova, Atitudinea corpului profesoral rus din învăţământul secundar faţă de moldovenii şi evreii din Basarabia (mijlocul secolului XIX – începutul secolului XX)

Dr. Andrei EMILCIUC, Institutul de Istorie al AȘM, Intrarea României în Primul Război Mondial reflectată în presa militară rusă
Drd. Iana BALAN, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Dispute și concesii. Problematica teritorială a negocierilor româno-ruse din prima jumătate a anului 1915

Prof. univ. dr. Gheorghe ONIȘORU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Rusia, România și Basarabia între revoluția din februarie și cea din octombrie 1917

Prof. univ. dr. Ion GIURCĂ, Universitatea „Hyperion” din București, Prezența armatei române în Basarabia la începutul anului 1918: percepții, reacții, consecințe
Cerc. șt. principal, dr. Constantin IORDAN, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Odessa – un centru al refugiaților români în anii 1917 – 1918. Mărturia lui Theodor Emandi

18.00 – 18.15 – Totaluri, concluzii

18.15. – 19.00 …………………………

Lucrări în secțiuni
(Universitatea de Stat a Moldovei, str. A. Mateevici, 60
bloc central, Facultatea de Istorie și Filosofie)

11.00 – 12.30 – Ședință de lucru

Sala 530

Secțiunea II. Românii din teritoriile înstrăinate. Probleme ale mișcării de emancipare politică, națională și culturală din Basarabia în contextul Revoluției ruse (1917)

Moderatori:
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din București
Prof. univ. dr. hab. Ion ȘIȘCANU, Institutul de Istorie al AȘM

Comunicări:
Prof. univ. dr. Demir DRAGNEV, membru corespondent al AȘM, Institutul de Istorie al AȘM, Constatări privind începutul mișcării naționale în Basarabia sub regimul țarist
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, 1917. Basarabia între revolutia bolsevică şi idealul statului naţiune
Conf. cerc. dr. Dinu POSTARENCU, Institutul de Istorie al AŞM, Situaţia economică a Basarabiei în anul 1917
Conf. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Sudul Basarabiei în jurul anului 1918
Cerc. șt. Ion NEGREI, Institutul de Istorie al AŞM, Reactivarea și activitatea Societății Culturale Moldovenești (1917-1918)
Conf. cerc. dr. Maria DANILOV, Institutul de Istorie al AŞM, Literatura didactică basarabeană în anul 1917: proiecte și realizări

Prof univ. dr. Stanislav KULICIȚKII, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Ucrainei, Kiev, Румыния и Молдова: две страны, одна нация (România și Republica Moldova: două state, o națiune)

12.30 – 12.45 – Dezbateri

12.45 – 13.45 – Masa de prânz (Cantina USM, str. A. Pușkin 1)

14.00 – 16.00 – Ședință de lucru

Sala 530

Moderatori:
Conf. cerc. dr. hab. Nicolae ENCIU, Institutul de Istorie al AŞM
Dr. Florian BICHIR, Universitatea de Stat din Pitești

Comunicări:
Conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Universitatea de Stat din Moldova, Valențe identitare în activitatea misionară și culturală a arhimandritului Gurie Grosu
Dr. Silvia SCUTARU, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Chișinău, Tendințe de renaștere națională în rândurile preoțimii basarabene la începutul secolului al XX-lea
Conf. cerc. dr. Angela COLIN, Institutul de Istoriei al ASM; conf. cerc. dr. Alexandr STYKALIN, Institutul de Slavistică al Academiei de Științe a Rusiei, Moscova, Începutul activității de creație a lui Ștefan Ciobanu: de la interesul față de studierea culturii spirituale românești la slujirea idealului național
Dr. Florian BICHIR, Universitatea de Stat din Pitești, Generalul Arthur Văitoianu, guvernator al Basarabiei
Conf. univ. dr. Nicolae CIBOTARU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău, Unele considerații despre personalitatea lui Ion Halipa
Conf. cerc. dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ, cerc. șt. Valentina CHIRTOAGĂ, Institutul de Istorie al AȘM, Ion și Pan Halipa, doi împătimiți în trecutul nostru național
Conf. cerc. dr. Lidia TROIANOWSKI, Institutul de Istorie al AȘM, Actorii Unirii în Basarabia lui Duiliu Zamfirescu: reconstituiri social-culturale
Conf. cerc. dr. Lidia PRISAC, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, Prezențe armenești în Sfatul Țării – Petre Bajbeuc-Melicov

16.00 – 16.20 – Pauză de cafea

16.20 – 18.00 – Ședință de lucru

Sala 530

Moderatori:
Prof. univ. dr. hab. Anatol PETRENCU, Universitatea de Stat din Moldova
Prof. univ. dr. Stoica LASCU, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Comunicări:
Conf. cerc. dr. hab. Nicolae ENCIU, Institutul de Istorie al AŞM, Starea Imperiului Rus în anul căderii Dinastiei Romanov (situația politico-juridică, diferențe social-economice, antagonisme etno-confesionale)
Conf. univ. dr. Mitru GHIȚIU, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Sfatul Țării și Secția de Front a Rumcerod-ului
Prof. univ. dr. hab. Ion ȘIȘCANU, Institutul de Istorie al AȘM, Legitimitatea Sfatului Țării în cadrul revoluției ruse
Prof. univ. dr. hab. Anatol PETRENCU, Unversitatea de Stat din Moldova, Istoriografia contemporană despre legitimitatea Sfatului Țării
Conf. cerc. dr. Constantin UNGUREANU, Institutul de Istorie al AŞM, Consiliul Național Român din Bucovina (toamna anului 1918)
Conf. univ. dr. Marian ZIDARU, Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța, Marea Britanie și acțiunile regimului bolșevic în partea de sud a fostului Imperiu Rus la sfârșitul Marelui Război reflectate în corespondența diplomatică britanică
Prof. univ. dr. Stoica LASCU, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Documente diplomatice britanice despre „Sfatul Țării” și situația din Basarabia (1918-1919)
Prof. univ. dr. hab. Gheorghe BOBÂNĂ, Institutul de Istorie al AŞM, Constantin Stere despre cauzele și perspectivele revoluției ruse
Cerc. șt. Iurie COLESNIC, Institutul de Filologie al AȘM, Scriitorul Constantin Stere și Sfatul Țării

18.00 – 18.15 – Totaluri, concluzii

18.15. – 19.00 …………………………

Lucrări în secțiuni
(Universitatea de Stat a Moldovei, str. A. Mateevici, 60
bloc central, Facultatea de Istorie și Filosofie)

11.00 – 12.30 – Ședință de lucru

Sala 534

Secțiunea III. Unirea Basarabiei cu România, impact și consecințe. Făurirea Marii Uniri: interpretări și dezbateri istoriografice actuale

Moderatori:
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, directorul Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, Institutul de Istorie al AȘM

Comunicări:
Prof. univ. dr., Cătălin TURLIUC, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Autodeterminarea națională din perspectiva asociaționismului fraternalist la începutul secolului al XX-lea
Pavel MUNTEANU (student, an.III), Universitatea de Stat din Moldova Unirea Basarabiei cu România și evenimentele premergătoare reflectate de presa internațională
Cerc. șt. principal dr. Ion CONSTANTIN, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, București, Diplomația română în lupta pentru recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu Patria Mamă
Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, De la Imperiul Țarist la Regatul Român. Probleme ale integrării Basarabiei în statul român
Dr. Vitalie VĂRATIC, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe a României, Problema Basarabiei în raporturile româno-sovietice (1920-1924)
Conf. univ. dr. Elena NEGRU, Institutul de Istorie al AŞM, Proiectul identitar „moldovenesc” din RASSM și deznodământul său tragic

12.30 – 12.45 – Dezbateri

12.45 – 13.45 – Masa de prânz (Ospătăria USM, str. A. Pușkin 1)

14.00 – 16.00 – Ședință de lucru

Sala 534

Moderatori:
Cerc. șt. dr. Vasile BUGA, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, București
Conf. univ. dr. Valentin BURLACU, Universitatea de Stat „Ion Creanga” din Chișinău

Comunicări:
Conf. univ. dr. Inese RUNCE, Universitatea din Letonia, Riga, Revolution in the Baltic periphery in 1917. The Congress of Latgale and unification of Latvian nation (Revoluția din 1917 la periferia baltică. Congresul Latgal și unificarea națiunii letone)
Conf. univ. dr. Vitalie CIOBANU, Centrul de Cultură și Istorie Militară, Ministerul Apărării al Republici Moldova, Organizarea și desfășurarea Congresului Militarilor moldoveni (20 – 27 octombrie 1917)
Drd. Mihai ȚURCANU, Institutul de Istorie al AȘM, S.U.A. și problema Basarabiei (1917-1920)
Dr. Marius TĂRÂȚĂ, Institutul de Istorie al AȘM, Relațiile polono-române și chestiunea Basarabiei în anii 1920

Conf. cerc. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Institutul de Istorie al AȘM, Problema Basarabiei în raporturile româno-italiene 1920-1927

Conf. univ. dr. Lidia PĂDUREAC, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Sistemul represiv sovietic și soarta membrilor Sfatului Țării: studiu de caz

Lector univ. Ludmila CHICIUC, Universitatea „B. P. Hasdeu” din Cahul, Fruntașul mișcării naționale Pan Halipa – președinte al Institutului Social Român din Basarabia (1934 – 1940)
Prof. univ. dr. Gabriel MOISA, Universitatea din Oradea, Basarabia în discursul istoriografic românesc din anii regimului comunist
Cerc. șt. dr. Simion GHEORGHIU, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Unirea Basarabiei cu România în 1918: interpretări istoriografice în perioada comunistă

16.00 – 16.20 – Pauză de cafea

16.20 – 18.00 – Ședință de lucru

Sala 534

Moderatori:
Conf. univ. dr. hab. Victor GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM
Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca

Comunicări:
Prof. univ. dr. Vladimir MOROZAN, Universitatea din Sankt-Petersburg, …….
Prof. univ. dr. Victor SAVCENCO, Одесский университет внутренних дел, Сфатул Цэрий, Центральная Рада и Румчерод: конфликт интересов в Южной Бессарабии, (Sfatul Țării, Rada Centrală și Rumcerodul: conflicte de interes în Sudul Basarabiei)
Conf. univ. dr. Octavian ȚÂCU, Institutul de Istorie al AȘM, …..
Conf. univ. dr. Valentin BURLACU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău, Actul Unirii Basarabiei cu România în sistemul cultural propagandistic din RSSM (anii 1960-1970)
Cerc. șt. dr. Vasile BUGA, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, București, Evoluția disputei istoriografice româno-sovietice în anii ’80 ai secolului al XX-lea
Dr. Tatiana TOMA, Universitatea București, Relațiile Radei Centrale Ucrainene cu Sfatul Țării

Conf. univ. dr. hab. Victor GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, Viața muzicală basarabeană în perioada anilor 1918-1940: coordonate de referință

Cerc. șt. Natalia MAFTEUȚĂ, Institutul de Istorie al ASM, Elemente modernizatoare în evoluția școlii din Basarabia în anii 1918-1923

Cerc. șt. Lilia CRUDU, Institutul de Istorie al AȘM, Destinele oamenilor politici basarabeni după 1940

Conf. cerc. dr. hab. Ana PASCARU, Institutul de Istorie al AȘM, Recuperări axiologice: Sfatul Țării

18.00 – 18.15 – Totaluri, concluzii

18.15. – 19.00 …………………………

Lucrări în secțiuni
(Universitatea de Stat a Moldovei, str. A. Mateevici, 60
bloc central, Facultatea de Istorie și Filosofie)

11.00 – 12.30 – Ședință de lucru

Sala………….

Secțiunea IV. Perspective de valorizare a educaţiei istorice prin abordarea ştiinţifico – metodologică a temei Sfatului Ţării în contextul evenimentelor din anii 1917 -1918 la orele de Istorie

Moderatori:
Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Institutul de Științe ale Educației
conf. cerc. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Institutul de Istorie al AȘM

Maria DRUGA, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Sângerei, Opotunităţi de predare – învăţare – evaluare a subiectului „Rolul Sfatului Ţării în unirea Basarabiei cu Ţara-mamă în contextul participării României la primul război mondial”

Veronica POSTOLACHE, profesoară de limba și literatura română, grad didactic întâi, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Telenești, Modele inegalabile dedicate luptei pentru unitate națională
Victoria LESNIC, profesoară de istorie, grad didactic întâi, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Şoldăneşti, Aspecte metodologice privind studierea personalităţilor istorice. Studiu de caz: membrii Sfatului Ţării, originari din r-nul Şoldăneşt.
Zinaida BALEANU, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”, Orhei, Ion Pelivan – strălucit promotor al mişcării naţionale din Basarabia. Abordări metodologice
Galina CABA, profesoară de istorie, grad didactic întâi, Liceul Teoretic Răspopeni, r-nul Șoldăneşti, Studierea personalităţii lui Constantin Stere în cadrul orelor de istoria românilor. Dosarul documentar

12.30 – 12.45 – Dezbateri

12.45 – 13.45 – Masa de prânz (Ospătăria USM, str. A. Pușkin 1)

14.00 – 16.00 – Ședință de lucru

Sala …..

Moderatori:
Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Institutul de Științe ale Educației
conf. cerc. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Institutul de Istorie al AȘM

Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Elena Alistar: model de verticalitate şi conştiinţă naţională. Valorificări pedagogice
Lilia CONDREA, drd., profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Elimul Nou”, mun. Chişinău, Sugestii metodologice de valorizare a subiectului „Rolul Sfatului Ţării în procesul unirii Basarabiei cu Patria-mamă”
Liuba STRUŢ, metodistă la Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, profesoară de istorie, grad didactic unu, Valenţe educative ale activităţilor extracurs din perspectiva valorizării subiectului „Personalităţi basarabene – membri ai Sfatului Ţării”
Eugenia CIUTAC, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic “Dragoş Vodă”, Stăuceni, mun. Chişinău, Construind piramide Apostolilor Unirii… / Priramida Personalității – medodă eficientă de studiere a personalităților istorice/

16.00 – 16.20 – Pauză de cafea

16.20 – 18.00 – Ședință de lucru

Sala …..

Moderatori:
Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Institutul de Științe ale Educației
conf. cerc. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Institutul de Istorie al AȘM
Comunicări:

Svetlana VASILACHI, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic ”M.Eminescu”, mun. Bălţi, Modalităţi de dezvoltare a competenţei de apreciere critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice prin valorificarea principiului interdisciplinarităţii (metoda Cubului)

Svetlana GANGAN-BARBU, profesoară de istorie, grad didactic doi, Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie, com. Stăuceni, mun. Chişinău, Ion Inculeţ – omul potrivit la timpul potrivit (abordare didactică)

Ion CĂCIULĂ, profesor de istorie, Liceul Teoretic „Vasile Coroban”, or. Glodeni, Studierea evenimentelor istorice din anii 1917-1918 din Basarabia prin valorificarea tehnologiilor digitale
Valentina BOBOC, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic Natalia Dadiani, mun. Chişinău, Elucidarea evenimentelor din anii 1917 – 1918 din Basarabia în contextul săptămânii istoriei în şcoală

18.00 – 18.15 – Totaluri, concluzii

18.15. – 19.00 …………………………

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.