Contact

Preşedinte fondator
CRISTIAN POPIŞTEANU
(1932-1999)

Preşedinte de onoare
DIMITRIE G. STURDZA

Consiliul ştiinţific:
Academician DAN BERINDEI
Academician DINU C. GIURESCU
Academician IOAN-AUREL POP

Redactor şef
DORIN MATEI

Secretar general de redacţie
FLORENTINA DOLGHIN

Redactori:
ADRIAN DUMITRU
ALEXANDNRU MIHAI PIŢIGOI
THEO STĂNESCU-STANCIU
IRINA ŢĂRANU

Secretar de redacţie
THEODOR LIANOS

Director economic
DOINA PASCU

Corectura
GEORGETA APREOTESEI

Secretariat
CONSTANŢA AVRAM

Difuzare
CONSTANTIN PETRESCU

Consilieri:
IOANA URSU
RADU ION POPESCU
HARALAMBIE VOICILAŞ

 Adresa
Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 13, mezanin, camerele 364, 366
interior de la poarta 3706

Telefon, fax:
021 312 68 77
0755 290 606

e-mail:
mistoric1967@yahoo.com
mistoric@gmail.com
http://magazinistoric.ro