CULTURA ȘI PRESA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”, GALAȚI
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „V.A. URECHIA” GALAȚI

organizează

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

CULTURA ȘI PRESA
ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Galați,
27-28 mai 2016

Ediţia a VIII-a,
cu tema
Presa minorităților etnice din România

culturasipresa2016@gmail.com
ARGUMENT

Înscriindu-se în sfera preocupărilor vizând problematica mass-media contemporane, manifestarea extinde şi îmbogăţeşte aria tematică a conferinţelor organizate începând din 2008 (Tradiţie şi modernitate în presa europeană, Mass media: identitate naţională vs. globalizare, Mass media: comunicare şi cultură, Mass media contemporane şi impactul globalizator al Internetului, De la manipulare la intoxicare în mass media, Istoria și reprezentarea ei în media), propunându-şi să analizeze, în acest an, presa minorităților etnice din România.

Încă de la formarea poporului român putem vorbi despre seminții care, mânate de furtuna istoriei, au decis să se statornicească în acest cadru geografic, contribuind, prin activitatea lor, la dezvoltarea economică a statelor medievale românești. Fie că au fost greci, armeni, sași, maghiari, evrei, bulgari, sârbi, albanezi, ruși ori aromâni, aceștia au constituit motorul determinant al creșterii economice în statele în care se aflau, făurind cel dintâi, dar și cel de-al doilea val al burgheziei naționale. Rolul acestei burghezii, formată, aproape în totalitate, din neromâni (din perspectivă pur etnică), a fost evidențiat de istorici străluciți, inclusiv în perioada de supralicitare a naționalismului autohton.

Dincolo de latura strict economică, reprezentanți de frunte ai minorităților din statele medievale românești, viitoarele Principate Dunărene, mai apoi, din statul unitar român, s-au afirmat în toate segmentele vieții științifice și culturale. Numărul celor care au scris, deopotrivă, în limba română și în limba maternă, și care au intrat în Pantheonul culturii naționale, este atât de mare, încât ar fi incorect a da nume, pentru a nu îi neîndreptăți pe ceilalți.

Deopotrivă, cultura din spațiul românesc a fost îmbogățită de operele acelora care au scris în limba maternă, cultivând tradițiile comunităților din care făceau parte și pe care le-au reprezentat cu cinste. Literatura, artele plastice, dramaturgia, muzica, iată tot atâtea domenii în care români de altă naționalitate au excelat și au ajuns să fie percepuți ca parte a patrimoniului cultural românesc.

Și presa din România, în diversele ei epoci, a fost marcată de condeiul și scriitura unor gazetari de marcă, mulți dintre ei, de altă naționalitate.
Demersul nostru își propune să scoată în evidență modul în care presa minorităților etnice din România s-a aliniat la marile comandamente ale timpului, modalitatea în care a tratat problemele legate de temele majore de interes: raportul dintre majoritate și minoritate, unificarea națională, legislația pentru minorități etc. Avem în vedere studii cu privire la publicații ale comunităților etnice din România, la portrete de jurnaliști provenind din cadrul acestora, inclusiv modul în care se raporta presa românească la problemele minorităților etnice din România.

Suntem convinși că o astfel de inițiativă este utilă, pentru faptul că șterge pete albe în acest domeniu și contribuie sine ira et studio la mai buna cunoaștere a relațiilor dintre majoritate și minorități în istoria mai veche și mai nouă a României.

Manifestarea se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, masteranzilor și doctoranzilor, cercetătorilor științifici, bibliotecarilor, arhiviștilor, studenților, tuturor celor interesați de istoria presei din țara noastră.
O selecţie a lucrărilor, rezultată în urma procesului de peer-review, va fi publicată într-un volum, tipărit la o editură de prestigiu recunoscut în domeniul științelor sociale (A2 – CNATDCU). Volumul ediției a VII-a a Conferinței Internaționale Cultura și presa în spațiul european, care a avut loc la Galați, în mai 2015, a apărut cu titlul Mediamorfoze, la Editura Tritonic, din București.

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte:
Lect. dr. Cătălin Negoiţă, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi

Membri:
Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Prof. univ. dr. Doiniţa MILEA, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Prof. univ. dr. Alina CRIHANĂ, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Conf. univ. dr. Oana CENAC, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Conf. univ. dr. Ionel APOSTOLATU, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Lect. univ. dr. Gina NECULA, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Lect. univ. dr. Nicoleta CRÂNGANU, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Lect. univ. dr. Daniela BOGDAN, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Lect. univ. dr. Matei DAMIAN, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi
Prof. dr. Zanfir Ilie, director Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Prof. univ. dr. Marian PETCU, Facultatea de Jurnalism şi Ştiințele Comunicării,
Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ilie RAD, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
Conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării,
Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Conf. univ. dr. Răduț BÎLBÎIE (general de brigadă), Academia Forțelor Terestre, Sibiu
Lect. univ. dr. Cătălin NEGOIȚĂ, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi

Domenii de interes:
• PUBLICAȚII ALE COMUNITĂȚILOR ETNICE DIN ROMÂNIA
• PORTRETE DE JURNALIȘTI PROVENIȚI DIN CADRUL COMUNITĂȚILOR ETNICE
• PRESA ROMÂNEASCĂ ȘI PROBLEMELE MINORITĂȚILOR ETNICE
• RAPORTUL DINTRE MAJORITATE ȘI MINORITĂȚI ÎN PRESA COMUNITĂȚILOR ETNICE
• CULTURA ȘI SPIRITUALITATEA MINORITĂȚILOR REFLECTATE ÎN MEDIA

INFORMAŢII
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONFERINȚEI

– Conferinţa va avea loc în perioada 27-28 mai 2016.

– Data limită pentru trimiterea propunerilor de comunicări (titlul, rezumatul de maximum 200 de cuvinte şi cuvintele-cheie – în altă limbă decât cea a redactării comunicării): 15 aprilie 2016.
– Data limită pentru trimiterea comunicărilor in extenso (prin email), a taloanelor de înscriere, conform modelului din anexă şi a fotocopiei chitanţei de plată a taxei: 25 mai 2016.
– Taxă de participare – 150 lei – pentru varianta participare + publicare (include mapa participantului, pauze de cafea, masa de prânz, cina festivă, volumul tipărit şi taxa de expediere a volumului).
– Taxă de publicare şi de expediere a volumului în ţară – 100 lei, pentru participanţii care trimit doar lucrările, spre publicare.
– Plata se va efectua prin mandat poştal pe adresa: Hilohe Ramona, Str. Lebedei, nr. 21, Bl. A22, sc. I, ap. 19, Galaţi, jud. Galaţi, cod poştal 800466, România.
Pentru participanţii din străinătate, plata se va efectua la aceeaşi adresă prin intermediul serviciului Western Union.
– Lucrările vor fi redactate în limba română.

TALON DE ÎNSCRIERE
Numele , Prenumele
Titlul universitar
Adresă personală
Telefon ,
E-mail
Instituţia
Titlul comunicării
Domeniul
Rezumat
Cuvinte-cheie

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII:
Lucrarea va fi redactată în format A4, cu font Times New Roman, 12, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 10. Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe:
– sus: 2 cm
– jos: 2 cm
– stânga / dreapta: 2,5 cm
Alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm.
Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber
Titlul universitar, numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman, 12
Instituţia de provenienţă: bold, drapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând liber
Rezumatul: Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum 200 cuvinte, în limba engleză sau franceză)
Cuvinte-cheie (5–6): Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (în limba engleză sau franceză)
Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor şi evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia titlurilor capitolelor şi subcapitolelor. Sublinierea (funcţia underline) nu se va întrebuinţa deloc.
Referinţele vor fi inserate în text, folosind tehnica notelor de subsol şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului.
Notele de subsol vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:
George Călinescu, Enigma Otiliei, Editura “Naționala” S. Ciornei, București, 1938, p. 38.
Bibliografia – referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu Times New Roman, 10, după următorul model:
Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre, Editura Seuil, Paris, 1990.
sau
Starobinski, Jean, Le style de l’autobiographie, in Poétique, nr. 3/1970.
sau
Di Méo, Guy, Le rapport identité/espace. Éléments conceptuels et épistémologiques, in Construction identitaire et espace, Pernette Grandjean (coord.), Editura Seuil, Paris, 2009, pp. 19-29,URL: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/28/19/29/PDF/Identite-Reims.pdf

Pentru informaţii şi corespondenţă:
culturasipresa2016@gmail.com

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.