DIPLOMATUL XUE FUCHENG ŞI ÎNSEMNĂRILE LUI DESPRE ROMÂNIA (2)

Odată cu sosirea la post, Xue Fucheng şi-a început activitatea cu prezentarea scrisorilor de acreditare la Paris, Londra, Bruxelles şi Roma. Datorită comportării lui demne şi culte, s-a bucurat de o primire cordială, chiar onorantă din partea monarhilor şi suveranilor. Prin diverse vizite, întâlniri şi alte experienţe din viaţa diplomatică şi culturală din marile metropole europene, a avut prilejul să cunoască în profunzime elementele-cheie specifice diplomaţiei occidentale, formându-şi o viziune proprie. Într-un raport înaintat Curţii a subliniat că diplomaţia e strâns legată de politica internă şi că protocolul şi acţiunile diplomatice protocolare care impun multă grijă şi curtoazie diferă total de demersurile diplomatice caracterizate prin intoleranţă, propunând astfel modificări corespunzătoare în uzanţele protocolului Curţii. În practică era conştient să-şi facă datoria care, după el, consta în transmiterea rapidă a informaţiilor dinafară în ţară, dar şi în eforturile pentru afirmarea drepturilor şi intereselor naţionale în faţa umilinţelor impuse din partea străinilor.

Acest articol a fost publicat în Articole apărute în reviste și etichetat cu , , , , . Salvează legătura permanentă.