DRUMURILE MĂTĂSII

Continentul eurasiatic, scăldat la est, de Oceanul Pacific, la vest, de Oceanul Atlantic, la nord, de Oceanul Arctic şi la sud, de Oceanul Indian, poartă cele mai multe mărturii ale apariţiei şi dezvoltării neamului omenesc de pe planeta noastră, cele mai numeroase vestigii ale înfloririi şi decăderii unor mari civilizaţii care au marcat evoluţia întregii omeniri, ale contactelor dintre rase, neamuri şi popoare.

Această aserţiune este cu atât mai valabilă atunci când purcedem la studierea şi prezentarea rutelor de deplasare a locuitorilor săi de-a lungul mileniilor, rute pentru schimburi de bunuri comerciale, culturale şi spirituale, care, în epoca modernă, au primit numele generic – după unii, metaforic – de Drumul Mătăsii.

Acest articol a apărut în numărul din October 2014.

Pentru a putea citi tot articolul trebuie să vă abonați
aici

This entry was posted in articole, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.