MAREŞALUL ION ANTONESCU SE ADRESEAZĂ MUNCITORILOR

Cum se explică mesajul pe care mareşalul Ion Antonescu îl adresează muncitorilor români la 1 mai 1943? Nici în 1942 ziua muncii nu fusese trecută cu vederea în calendarul oficial. Numai că atunci ziarele titrau pe prima pagină: Ziua muncii s-a sărbătorit prin muncă.

Generaţiei noastre titlul îi aduce aminte nu de paginile ziarelor din 1942 şi, după cum vom vedea, nici de cele din 1943, ci de lozinca sub care s-au desfăşurat – după 1948 – atâtea şi atâtea sărbători. Lozinca ajunsese în limbajul comun şi se transformase într-o glumă cu multe subînţelesuri. Nu o dată se făcea haz de necaz fie vărsând năduful când în zi de sărbătoare oamenii erau aduşi la muncă, fie când soţiile – şi în zi de odihnă – trebăluiau. Urmărirea modului în care anumite lozinci au devenit locuri comune, intrând nu numai în limbajul cotidian, dar şi în cel oficial, de la o orânduire la alta, ar merita un studiu.

Tot atât de interesant dintr-o perspectivă a stilisticii presei este şi translaţia clişeelor. Câteva citate din reportajul apărut în Curentul din 2 mai 1942 sunt concludente. Pot să fie regăsite, schimbând Conducătorul cu Secretarul general şi eliminând cuvântul război, în paginile ziarelor de după 1948.

Acest articol a fost publicat în Articole apărute în reviste. Salvează legătura permanentă.