NEGRU VODĂ. UN VOEVOD ROMÂN LA ÎNCEPUTURILE ŢĂRII ROMÂNEŞTI

 Un nou club şi-a făcut apariţia în România: „Clubul prietenilor lui Negru Vodă“. Sediul: necunoscut. Preşedintele acestui club (răutăcioşii ar zice marele preot sau guru al acestei secte) nu este altul decât venerabilul domn Neagu Djuvara, o personalitate a vieţii publice şi a culturii române care nu mai are nevoie de prezentare. Regulamentul clubului (sau catehismul sectei) se intitulează Thocomerius-Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti. Cum a purces întemeierea primului stat medieval românesc dinainte de „descălecătoare“ şi până la aşezarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Argeş. Noi interpretări, Bucureşti, Humanitas, 2007.

Anul trecut, indignat de reacţia scepticilor şi a adversarilor săi, Neagu Djuvara a publicat o replică intitulată eminescian Răspuns criticilor mei şi neprietenilor lui Negru Vodă, apărută la aceeaşi editură. Principala preocupare a acestui Club este exaltarea, aş zice chiar cultul, „bunului barbar“, avatar modern al „bunului sălbatic“, mai precis a cumanului civilizator şi catolic (în fapt, un barbar nomad, crescător de vite), care acum şapte secole şi ceva i-a învăţat să lupte pe românaşii noştri ignoranţi şi lipsiţi de vlagă, iar apoi să-şi creeze în fine un stat, Muntenia sau Ţara Românească, termen care în vremea aceea însemna „Ţara românilor“. Nu a cumanilor, nici a cumanilor şi a românilor, nici măcar a românilor şi a cumanilor, ci doar a românilor!

(…)

Acest articol a apărut în numărul din februarie 2013 (551). Pentru a putea citi tot articolul trebuie să vă abonaţi aici.

Acest articol a fost publicat în Articole apărute în reviste și etichetat cu , , , , , , , , . Salvează legătura permanentă.