Nicolae Iorga

 

Luni, 7 decembrie Ora 9.30-10.30
Cuvânt de deschidere: Ovidiu Cristea – Directorul Institutului de istorie „Nicolae Iorga”
Prezentări de carte
Conferinţă: Dr. Ştefan S. Gorovei – Ambiguitate – istorie, izvoare, interpretare.
Ora 10.30-12.00
Atitudini, norme juridice şi consecinţe sociale
Moderator: Dr. Ovidiu Cristea
• Elena Bedreag, „Răspunsul are să de pentru toate la nefăţarnicul giudecător”. Raţiune şi sentiment în Ţara Moldovei în veacul al XVIII-lea.
• Oana Rizescu, „Aşa am aflat cu sufletele noastre”. Despre ambiguităţile verdictului în vechiul drept românesc
• Bogdan Mateescu, Eliberarea robilor Statului în Ţara
Românească: nevoia unei dezbateri si a unei
reinterpretări.
Pauză 12.00-12.30
Ora 12.30-14.00
Moderator: Dr. Alexandru Mamina
• Ramona Caramelea, Sistemul de recrutare a corpului profesoral, între legislaţie si practică (1864-1914)
• Bogdan Iancu, Ambiguitatea sistemică ca element constitutiv al Constituţiei si al dreptului constituţional.
• Paul Vasilescu, Normatism etatic contemporan – către o metanoia indezirabilă?
Pauză de masă: 14.00-15.00
Ora 15.00-16.30
Societatea perfectă – iluzii şi manipulare
Moderator: Dr. Şerban Papacostea m.c. al Academiei
Române.
• Mioara Anton, Societatea duplicitară: adeziune si rezistenţă cotidiană în România ceausistă.

• Cosmin Popa, Ceausescu si Academia Română. Mecanismele si mizele unei „legături primejdioase”.
• Cristian Vasile, Scriitorii si puterea în România anilor ’70 ai secolului trecut. O relaţie sub semnul echivocului.
Pauză 16.30-16.45
Ora 16.45-17.45
Moderator: Dr. Mioara Anton
• Raul Denize, Tratatul de la Moscova (1970). RFG- URSS o relaţie controversată.
• Simion Gheorghiu, Ambiguitatea limbajului oficial sovietic: Mihail S. Gorbaciov între destindere si tradiţia PCUS.
Cocktail – 17.45


Marţi, 8 decembrie
Ora 9.30-11.30
Ambiguităţi biografice
Moderator: Dr. Emanuel Plopeanu
• Maria Magdalena Szekely – Câţi ani ai?
• Venera Achim, Ambiguitate în interpretarea surselor. Cazul unui personaj de rangul al doilea al elitei româneşti de la mijlocul secolului al XlX-lea – Nicolae Ionescu.
• Bogdan Popa, Neînţelegere, trădare sau răzbunare? Ambiguităţile degradării generalului Alexandru Socec (1916).
• Radu Tudorancea, Între duplicitate si devotament – Alexandru Tzigara Samurcas în anii ocupaţiei (1916-1918).
Pauză 11.30 – 12.00 Ora 12.00 – 14.00
Ipostaze culturale ale ambiguităţii
Moderator: Dr. Ştefan S. Gorovei
• Nelu Zugravu, Auctoritas eruditionis în Antichitatea târzie – între necesitate si realitate.

• Marian Coman, De la Constantinopol la Viena. Ambiguitatea unui itinerar cartografic.
• Tudor Avrigeanu, Între Volksgeist si Zeitgeist: anistoricismul Scolii Istorice de Drept.
• Alexandru Mamina, „Rezistenţa prin cultură”: muzica folk-rock.
Pauză de masă 14.00-15.00
Ora 15.00-16.30
Moderator: Dr. Ştefan Andreescu
Echivocul limbajului şi al surselor în politica otomană
• Nagy Pienaru, Ambiguităţi frontaliere. O rectificare de hotar în zona Severinului (secolul al XVI-lea).
• Ileana Căzan, Ehrengeschenk sau tribut – de la neînţelegere la denaturare. Un capitol al diplomaţiei habsburgo-otomane (secolele XVI-XVII).
• Ovidiu Olar, „Frunza verde” sau despre o (im)posibilă istorie a corupţiei în Ţările Române. Din rapoartele capuchehaielor lui Nicolae Mavrocordat la Înalta Poartă.
Pauză 16.30 – 16.45
Ora 16.45-18.45
Politică şi jocuri diplomatice
Moderator: Dr. Ileana Căzan
• Alexandru Ciocîltan, Constantin Brâncoveanu şi catolicismul: contradicţiile unei politici confesionale.
• Alina Dorojan, Ambiguităţi diplomatice la Bucureşti: anticlericalismul ministrului Carlo Fasciotti faţă de arhiepiscopul Raymund Netzhammer (1911-1919.)
• Daniel Citirigă, Dilema elitei transilvane la sfârşitul Primului Război mondial, unirea necondiţionată cu România sau Transilvania autonomă?
• Emanuel Plopeanu, Destinul României în convorbiri diplomatice româno-turce (1942-1944). Promisiuni si iluzii neîmplinite.

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.