Pavel Jozef Šafařík – 180 de ani de slavistică românească

SIMPOZION

Pavel Jozef Šafařík – 180 de ani de slavistică românească“
Joi, 26 octombrie 2017, Casa Universitarilor, Bucureşti

ora 10.00 – 11.00

Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor ‒ Prof. dr. Octavia Nedelcu, Directoarea Departamentului de Filologie Rusă şi Slavă

Cuvânt de salut din partea Acad. prof. dr. Eugen Simion, Şeful Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române

Cuvânt de salut din partea Excelenţei Sale Ján Gábor, Ambasadorul Republicii Slovace la Bucureşti

Cuvânt de salut din partea Reprezentantului Ambasadei Republicii Cehe la Bucureşti, 

Irina Ionescu, P.J. Safařík şi începutul studiilor de slavistică românească

Constantin Geambaşu, Structura organizatorică şi didactică a secţiei de slavistică la Universitatea din Bucureşti (1949-2016)

11.00 ‒ 11.15
Pauză

11.15 ‒ 13.30 Sesiune de comunicări – Moderator Anca Irina Ionescu

Camelia Dinu, Gruparea OBERIU şi postmodernismul rus

Marianna Sedláková, Šafárik v súčasnej škole

Sorin, Paliga, Šafárik și Hasdeu: probleme uitate, dar mereu actuale, în cercetările de istorie, de lingvistică și de filologie din sec. al XIX-lea

Duşiţa Ristin, P. J. Šafarik și cercetările sale bănățene

Maria Laţchici, Ljudevit Gaj şi Pavel Jozef Šafárik

Marilena Luţă, Politica lingvistică la P.J. Safarik

Ramona Petrovici, Discursul lui Safarik

13.30 ‒ 14.30 Pauză de prânz ‒ Bufet

14.30 ‒ 17.00 Sesiune de comunicări ‒ Moderator Dagmar Maria Anoca

Dagmar Maria Anoca, Aspecte ale multiculturalităţii în proza slovacilor din România

Marin Diaconu, Receptarea lui T.G. Masaryk în cultura românească

Lenka Garančovská, Pieseň ako efektívny nástroj na rozvoj jazykových kompetencií v kontexte inovatívnej výučby cudzích jazykov (na príklade slovenčiny ako cudzieho jazyka)

Armand Guţă, Cel mai vechi studiu etnografic românesc dedicat Muntenegrului şi muntenegrenilor (1858)

Vladislav Knoll, Stratificarea lexicului slavonei bisericeşti în limba română

Nicolae Mareş, Ministerul Român al Afacerilor Străine faţă de evenimentele dramatice din Cehoslovacia din 1938 (documente inedite)

Diana Popescu, P. I. Ceaikovski la Praga; prietenia dintre Antonín Dvořák și P. I. Ceaikovski

Marius Vasileanu, Mitropolitul Petru Movilă și „Majestas Domini”

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.