POVESTEA NECROPOLEI ÎMPĂRATULUI QIN (1)

Du Mu, din dinastia Ming, a fost primul învăţat care a cercetat Mausoleul Împăratului Qin Shihuang. În lucrarea Însemnări de la Muntele Li, el a notat cu scrupulozitate date legate de interiorul şi exteriorul zidului înconjurător al mausoleului, de locul porţii de intrare şi de dimensiunile reale.

În 1906, cercetătorul japonez Adachi Kiroku a măsurat înălţimea, forma şi dimensiunile bazei tumulului. După 11 ani, un cercetător francez, Victor Segalen, a făcut cercetări la mausoleu. El a fost primul care a observat că forma exterioară a tumulului prezintă trei trepte de înălţimi diferite.

Primele investigaţii arheologice complexe în zona mausoleului au fost întreprinse din iniţiativa Comitetului de Administrare a Vestigiilor Culturale  din provincial Shaanxi, în anul 1962. Cu acea ocazie, timp de câteva luni, s-au făcut cercetări şi săpături arheologice, a fost realizată prima schiţă plană a dispunerii mausoleului, s-au efectuat măsurători pentru stabilirea grosimii şi lungimii zidului interior şi a celui exterior ale mausoleului, a înălţimii şi bazei tumulului, au fost descoperite două conducte de apă din tuburi pentagonale din teracotă, un canal de scurgere a apei, trei vestigii ale unor construcţii, au fost colectate cărămizi, cioburi de ceramică, tuburi de canalizare din ceramică şi piatră, plăci de ceramică etc., toate purtând caracteristicile epocii Qin.

Acest articol a fost publicat în Articole apărute în reviste. Salvează legătura permanentă.