PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU ANUL 2014

ACADEMIA ROMÂNĂ

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU ANUL 2014

Ceremonie de decernare: 16 decembrie 2016, ora 10
Aula Academiei Române

Aula Academiei Române va găzdui vineri, 16 decembrie 2016, ceremonia de decernare a Premiilor Academiei Române pentru anul 2014. Evenimentul va avea loc începând cu ora 10.00, în prezența Biroului Prezidiului și a membrilor Academiei Române, reuniți în Adunare Generală.

Peste 200 de laureați vor primi 86 de premii, unele acordate ex aequo, ce recompensează performanța culturală și științifică românească a anului 2014, concretizată în opere individuale sau realizate în colaborare. Premiile vor fi înmânate de acad. Ionel-Valentin Vlad, Preşedintele Academiei Române.

Academia Română a apreciat necesitatea recunoașterii și recompensării contribuțiilor deosebite la dezvoltarea culturii și științelor românești prin acordarea de premii, încă de la înființarea sa, în anul 1866. Principalii oameni politici ai acelor vremuri, cum au fost domnitorul Alexandru Ioan Cuza sau regele Carol I, cărora li s-au alăturat oameni de stat, aflați în fruntea țării, sau spirite responsabile, cu vocația mecenatului, au sprijinit prin donații Academia Română în acest demers al său de consacrare și de stimulare a creației naționale.

Actualemente, Academia Română acordă un număr de 79 de premii, purtând, fiecare, numele unei personalităţi ilustre din domeniul creaţiei literare, artistice și ştiinţifice naţionale, repartizate pe multiple domenii de activitate: literatură, lingvistică, teatru și cinematografie, muzică și arte plastice, istorie, filosofie și psihologie, matematică, fizică, chimie, geografie și geonomie, agricultură, medicină sau științele informării.

Detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt disponibile pe pagina oficială de internet, la adresa:
http://www.academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.

Lista completă a premiilor Academiei pentru anul 2014, decernate în data de 16 decembrie 2016, poate fi consultată mai jos sau accesând:
http://www.academiaromana.ro/premiileAR/liste/2014.pdf.

Biroul de presă al Academiei Române

I. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

Premiul „Timotei Cipariu“
a) Lucrarea: Verbele dicendi în limba română din perspectivă sincronică şi diacronică,
autor: Ximena-Iulia Barbu

b) Lucrarea: Din istoria scrierii româneşti. Preliminarii teoretice. Alfabetul româno-chirilic. Vechea scriere româno-latină (1570-1830). Crearea alfabetului românesc modern,
autor: Pârvu Boerescu

Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
a) Lucrarea: Tezaurul toponimic al României. Moldova. Vol.II. Mic dicţionar toponimic al Moldovei, structural şi etimologic. Partea 1. Toponime personale
autori: Daniela Butnaru, Vlad Cojocaru, Dinu Moscal, Ana-Maria Prisacaru; revizie generală Dragoş Moldovanu*

b) Lucrarea: Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. IV
autori: Adrian Turculeţ, Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, coordonator Stelian Dumistrăcel*

Premiul „Ion Creangă“
a) Lucrarea: Romanul Beniamin
autor: Eugen Uricaru

b) Lucrarea: Romanul O vară ce nu apune
autor: Radu Sergiu Ruba

Premiul „Titu Maiorescu“
a) Lucrarea: V. Voiculescu. Oglinzi paralele
autor: Cornel Ungureanu

b) Lucrarea: Generaţia orfelină (Mitografii lirice),
autor: Adrian Dinu Rachieru

Premiul „Lucian Blaga“
a) Lucrarea: Marin Sorescu. Singur printre canonici
autor: Cosmin Borza

b) Lucrarea: Citind cărţile de azi
autor: Dan Cristea

Premiul „Mihai Eminescu“
Lucrarea: Asta nu este viaţa mea
autor: Marta Petreu

Premiul „Ion Luca Caragiale“
nu s-a acordat

II. ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE
¬¬
Premiul „Vasile Pârvan“
a) Lucrarea: Fear and Loathing in Ancient Athens. Religion and Politics during the Peloponesian War
autor: Alexander Rubel

b) Lucrarea: Sfârşitul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpaţi şi Dunăre
autor: Radu Băjenaru

Premiul „Dimitre Onciul“
a) Lucrarea: Arta, fizionomia şi circulaţia cărţii în Transilvania secolelor XV-XVI
autor: Sorin Crişan

b) Lucrarea: Asăneştii. Istoria politico-militară a statului dinastiei Asan (1185-1280)
autor: Alexandru Madgearu

Premiul „George Bariţiu“
a) Lucrarea: The Mortuary Archeology of the Medieval Banat (10th-14th centuries)
autor: Silviu Oţa

b) Lucrarea: Tiparul şi cartea în Ţara Românească în epoca domniilor fanariote
autor: Daniela Lupu

Premiul „Mihail Kogălniceanu“
a) Lucrarea: Nicolae-Petrescu Comnen (1881-1958) – Diplomat
autor: Adrian Viţalaru

b) Lucrarea: Maramureşul şi maramureşenii în Primul Război Mondial
autor: Laurenţiu Batin

Premiul „Nicolae Bălcescu“
a) Lucrarea: Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980
autor: Ana-Maria Cătănuş

b) Lucrarea: Ipostazele „ajutorului frăţesc”. RPR şi războiul din Coreea (1950-1953)
autor: Radu Tudorancea

Premiul „Alexandru D. Xenopol“
a) Lucrarea: Basarabia în epoca modernă (1812-1918), (Instituţii, regulamente, termeni)
autor: Valentin Tomuleţ (Republica Moldova)

b) Lucrarea: „Dezgheţul” lui N. Hruşciov şi problema Basarabiei
autor: Gheorghe E. Cojocaru (Republica Moldova)

Premiul „Nicolae Iorga“
Lucrarea: Memoria epigrafică în Europa Centrală şi de Sud-Est (Evul Mediu şi epoca premodernă)
autor: Ioan Albu

Premiul „Eudoxiu de Hurmuzaki“
Lucrarea: Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. I-III
autor: Mihai Dimitrie Sturdza

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

Premiul „Simion Stoilow“
Lucrarea: An injectivity theorem
autor: Florin Ambro

Premiul „Gheorghe Lazăr“
Grupul de lucrări: Contribuţii în teoria numerelor
autori: Vicenţiu Paşol şi Alexandru Popa

Premiul „Spiru Haret“
Lucrarea: Variational inequalities and frictional contact problems
autor: Anca Căpăţînă

Premiul „Dimitrie Pompeiu“
Grupul de lucrări: Metode numerice pentru ecuaţii din dinamica fluidelor
autor: Ştefan Cruceanu

Premiul „Gheorghe Ţiţeica“
nu s-a acordat

Premiul „Grigore Moisil“
Se acordă în colaborare cu Secţia de ştiinţa şi tehnologia informaţiei.
Secția de științe matematice nu are propuneri.

IV. ŞTIINŢE FIZICE

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
Grupul de lucrări: Fundamente ale mecanicii cuantice, inclusiv problema dualităţii undă particulă şi quantum entanglement, în contextul creşterii recente a interesului pentru quantum computing şi quantum communications cu viitor atât teoretic, cât şi aplicativ
autori: Radu Ionicioiu, Thomas Jennewein, Robert B. Mann, Daniel R. Terno

Premiul „Constantin Miculescu“
Grupul de lucrări: Investigarea proceselor fundamentale care au loc în plasme de temperaturi joase cât şi în plasme de interes termonuclear, folosind o nouă tehnică de simulare numerică numită de către autori
autori: Claudiu Costin, Tiberiu M. Minea

Premiul „Horia Hulubei“
Grupul de lucrări: Descrierea microscopică a fisiunii reci, atât a nucleelor grele, cât şi a celor supragrele
autor: Mihail Doloris Mirea

Premiul „Ştefan Procopiu“
Lucrarea: Fizica Povestită
autor: Cristian Presură

Premiul „Radu Grigorovici“
Grupul de lucrări: Caracterizarea şi testarea materialelor de interes pentru fuziunea nucleară
autori: Cătălin Mihai Ticoş, Corneliu Poroșnicu

V. ŞTIINŢE CHIMICE

Premiul „Costin D. Neniţescu“
Lucrarea: Molecule gazdă obţinute selectiv prin chimie dinamică adaptativă
autori: dr. Mihaela Matache, dr. Elena Bogdan, dr. Niculina Hădade

Premiul „I. G. Murgulescu“
a) Grupul de lucrări: Flavone – sonde de fluorescenţă în analiza unor bio-nanosisteme
autor: dr. Mariana Voicescu

b) Grupul de lucrări: Caracterizarea electrochimică a matertialelor/Dezvoltarea de noi senzori electrochimici cu aplicaţii în diverse domenii
autor: dr. Adina Arvinte

Premiul „Gheorghe Spacu“
Grupul de lucrări: Cristale lichide luminescente
autor: Viorel Cîrcu

Premiul „Nicolae Teclu“
Grupul de lucrări: Comportarea la coroziune a aliajelor
autor: dr. Ana-Maria Julieta Popescu, dr. Virgil Cornel Constantin, dr. Elena Ionela Neacşu

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“
a) Grupul de lucrări: Hidrogeluri sensibile la stimuli externi pentru includerea şi livrarea de principii biologic active
autor: dr. Marieta Constantin

b) Grupul de lucrări: Noi compuşi şi materiale dezvoltate prin implicarea segmentului siloxanic
autor: dr. Mihaela Alexandru

VI. ŞTIINŢE BIOLOGICE

Premiul „Emil Racoviţă“
Lucrarea: Halophytes: An Integrative Anatomical Study
autor: Marius-Nicuşor Grigore, Lăcrămioara Ivănescu, Constantin Toma*

Premiul „Grigore Antipa“
a) Lucrarea: Applied microbiology: from plant growth promotion to new neuroproductive
autor: Marius Ştefan

b) Grup de 9 lucrări publicate în perioada 2006-2014, cu tema: Studii de taxonomie clasică ecologie şi biogeografie a comunităţilor de faună edafică (grupul Collembola) cu importanţă în domeniul ştiinţific al biologiei solului şi aplicabilitate practică în agricultură, silvicultură şi conservarea mediului
autor: Cristina Fiera

Premiul „Emanoil Teodorescu“
a) Lucrarea: Diversitatea fitosociologică a vegetaţiei României. I Vegetaţia erbacee naturală; II A. Vegetaţia erbacee antropizată. B. Vegetaţia pajiştilor. III. Vegetaţia pădurilor şi tufişurilor
autori: Toader Chifu, Irina Irimia, Oana Zamfirescu

b) Grup de 10 lucrări publicate în perioada 2004-2014, cu tema: Crioconservarea: metodă neconvenţională de conservare a resurselor genetice vegetale la specii de interes socio-economic
autor: Adela-Eugenia Halmagyi

Premiul „Nicolae Simionescu“
nu s-a acordat

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

Premiul „Ludovic Mrazec“
Lucrarea: Alburnite, Ag8GeTe2S4, a new mineral species from the Roşia Montană Au-Ag epithermal deposit, Apuseni Mountains, Romania
autori: Călin G. Tămaş (România), Bernard Grobety (Elveţia), Laurent Bailly (Franţa) Heinz-Juergen Bernhardt (Germania), Adrian Minuţ (România)

Premiul „Simion Mehedinţi“
a) Lucrarea: Crişana-Maramureş. Atlas geografic al patrimoniului turistic
autori: Alexandru Ilieş, Iuliana Baias, Ştefan Baias, Lucian Blaga, Sorin Buhaş, Aurel Chiriac, Janeta Ciocan, Mihai Dăncuş, Anca Deac, Paul Dragoş, Gheorghe Dumitrescu, Ovidiu Gaceu, Ioan Godea, Maria Gozner, Vasile Grama, Grigore Herman, Nicolaie Hodor, Peter Hurley, Dorina Camelia Ilieş, Gabriela Ilieş, Marin Ilieş, Ioana Josan, Grigore Leşe, Florin Măduţă, Diana Mojolic, Cezar Morar, Martin Olaru, Marcu Staşac, Marius Stupariu, Amalia Sturza, Barbu Ştefănescu, Corina Tătar, Remus Vârnav, Mihai Vlaicu, Jan A. Wendt

b) Lucrarea: Vegetaţia forestieră a Munţilor Iezer
autor: Ionuţ Săvulescu

Premiul „Grigore Cobălcescu“
nu s-a acordat

Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“
nu s-a acordat

Premiul „Ştefan Hepiteş“
nu s-a acordat

VIII. ŞTIINŢE TEHNICE

Premiul „Aurel Vlaicu“
Lucrarea: Fundamentele creaţiei tehnice
autori: Vitalie Belous şi Boris Plahteanu

Premiul „Traian Vuia“
Lucrarea: Organe de maşini
autori: Dumitru Pop şi Simion Haragâş

Premiul „Anghel Saligny“
Lucrarea: Modelarea comportării dispozitivelor de protecţie antiseismică cu proprietăţi histeretice
autori: Ana-Maria Mitu, Marius Giuclea şi Ovidiu Solomon

Premiul „Constantin Budeanu“
Lucrarea: Dual rotor single stator permanent magnet motors for hybrid electrical vehicles
autori: Lucian-Nicolae Tutelea şi Sorin-Ioan Deaconu

Premiul „Henri Coandă“
nu s-a acordat

IX. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

Premiul „Ion Ionescu de la Brad“
a) Lucrarea: Undemonstrative outputs of sheep breeding disclosed by biotchnologies
autori: Marcel Paraschivescu, Marcel Theodor Paraschivescu

b) Lucrarea: Sisteme de producţie animală cu genotipuri Holstein friză
autor: Constantin Găvan

Premiul „Traian Săvulescu“
a) Lucrarea: Chemical composition of vegetables and their products
autori: Monica Butnariu, Alina Butu

b) Lucrarea: Tratat de medicină veterinară, vol. VI Parazitologie veterinară
autori: Nicolae Constantin (coordonator), Constantin Constantinoiu, Iustin Coşoroabă, Vasila Cozma, Gheorghe Dărăbuş, Ion Didă, Ion Duca, Călin Mircea Gherman, Olimpia Iacob, Marius Stelian Ilie, Mariana Ioniţă, Cristian Magdaş, Narcisa Mederle, Andrei Mihalca, Dumitru Militaru, Viorica Mircean, Liviu Miron, Ioan Liviu Mitrea, Sorin Morariu, Ioan Oprescu, Eronim Şuteu, Poliana Tudor

Premiul „Marin Drăcea“
a) Lucrarea: Terminologia amenajării pădurilor – termeni şi definiţii în limba română
Radu Dissescu
autori: Filimon Carcea,

b) Lucrarea: Bazele fizice şi chimice ale fenomenelor de mediu
autori: Nicolae Doca, Gheorghe Ianoş

Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“
a) Lucrarea: Particularităţile fenotipice, genotipice şi de creştere ale bivolului indigen
autori: Livia Vidu (coordonator), Răzvan Alexandru Popa, Dana Cătălina Popa, Adrian Bota (coordonator), Nicoleta-Alina Udroiu, Florin Grigore, Horaţiu Bujdei, Ioana Nicolae, Vasile Băcilă, Maria Toma

b) Lucrarea: Drenaje, vol. I şi II
autor: Eugen Teodor Man

X. ŞTIINŢE MEDICALE

Premiul „Iuliu Haţieganu“
Lucrările: Din ciclul – Mari personalităţi ale medicinei clujene:
a) Prof.dr.doc. Dumitru Dumitraşcu şi evoluţia Şcolii de Gastroenterologie
b) Prof.dr.doc. Crişan Mircioiu
autor: Ştefania Kory Calomfirescu

Premiul „Gheorghe Marinescu“
Lucrarea: Anatomic Markers for Human Neuronal System. Synopsis and Atlas.
autor (coordonator): Gheorghe S. Drăgoi

Premiul „Constantin I. Parhon“
Lucrarea: Istoria Universală a Obstetricii şi Ginecologiei
autori: Radu Iftimovici*, Gheorghe Berbecar şi Simona Berbecar

Premiul „Daniel Danielopolu“
nu s-a acordat

Premiul „Ştefan S. Nicolau“
nu s-a acordat

Premiul „Victor Babeş“
nu s-a acordat

XI. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

Economie
Premiul „Virgil Madgearu“
Lucrarea: Cooperaţia în agricultură, de la argumentul istoric la transferul de cunoaştere
autor: Gabriel Popescu

Premiul „Petre S. Aurelian“
nu s-a acordat

Premiul „Victor Slăvescu“
nu s-a acordat

Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“
nu s-a acordat
Sociologie
Premiul „Dimitrie Gusti“
Lucrarea: Puterea politică în România. De la comunism la noul capitalism
autor: Iulian Stănescu

Premiul „Henri H. Stahl“
Lucrarea: Destine frânte. Pagini despre românii din est (1917-1945)
autor: Ioan C. Popa

Ştiinţe juridice
Premiul „Nicolae Titulescu“
Lucrarea: Preocupări juridice privind Uniunea Europeană
autor: Diana-Ionela Ancheş

Premiul „Simion Barnuţiu“
nu s-a acordat

Premiul „Andrei Rădulescu“
nu s-a acordat

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE

Premiul „Vasile Conta“
Lucrarea: Ştiinţă şi reprezentare în arta Renaşterii
autor: Mihai Popa

Premiul „Mircea Florian“
Lucrarea: Cel de-al treilea sens
autor: Ion Dur

Premiul „Ion Petrovici“
Lucrarea: Filosofie şi creştinism. Dimensiuni filosofice şi teologice
autori: Sabin Totu

Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“
Lucrarea: Cibernetică psihologică
autori (coordonatori): Titi Paraschiv şi Viorel Iulian Tănase

Premiul „Dumitru Stăniloaie“
Lucrarea: Monahismul ortodox din Maramureş şi Transilvania Septentrională până la începutul secolului al XIX-lea
autor: Macarie Motogna

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

Premiul „George Enescu“
în domeniul creaţiei muzicale
Lucrarea: „… vier, oder … fünf … Gefühle
autor: Victor Colţea
Premiul „Ciprian Porumbescu“
în domeniul muzicologiei
Lucrarea: Cimpoiul şi diavolul
autor: dr. Iosif Herţea (Germania)

Premiul „George Oprescu“
în domeniul istoriei artei
Lucrarea: Ştirbey: reşedinţe, moşii, ctitorii
autori: dr. Oana Marinache

Premiul „Ion Andreescu“
în domeniul artei plastice
Lucrarea: Expoziţia „Urme”, Palatul Mogoşoaia (2014)
autor (pictor): Ştefan Râmniceanu

Premiul „Aristizza Romanescu“
în domeniul artelor spectacolului
a) Lucrarea: Mein Kampf (Teatrul Naţional „Lucian Blaga” din Cluj)
autor (regizor): Alexandru Dabija

b) Personaj Suzana Vrânceanu din filmul „Cuscrii”
actor: Luminiţa Gheorghiu

Premiul „Simion Florea Marian“
Nu s-a acordat

Premiul „Duiliu Marcu“
Nu s-a acordat

XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Premiul „Mihail Drăgănescu“
a) Grup de şase lucrări: Contribuţii la prelucrarea automată a limbii române
autori principali: dr. Tiberiu Boroş, dr. Ştefan Daniel Dumitrescu
b) Grup de lucrări: Tehnologia limbajului vorbit (Recunoaşterea vorbirii)
autori: prof. Corneliu Burileanu*, dr. Horia Cucu

Premiul „Tudor Tănăsescu“
a) Grup de patru lucrări: Automatizare avansată
autor principal: prof. Gheorghe-Daniel Andreescu

b) Grup de şase lucrări: Nanomateriale pentru aplicaţii în electronica moleculară şi stocarea energiei electrice
autori români principali: prof. Sorin Melinte, dr. Alexandru Vlad

Premiul „Gheorghe Cartianu“
a) Lucrarea: Rezonatoare de microunde cu unde acustice de suprafaţă, funcţionând ca senzori de temperatură ultrasensibili
autori: dr. Alexandru Muller*, dr. Adrian Dinescu, dr. Alexandra Ştefănescu, dr. Ioana Giancu, George Kostantinidis*, Antonis Stavrinidis

b) Grup de nouă lucrări: Optimizarea comunicaţiei prin reţele ad-hoc centrate pe oameni
autori români principali: prof. Ciprian Dobre, dr. Radu Ioan Ciobanu

Premiul „Grigore Moisil“
Se acordă în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice

Grup de trei lucrări: Contribuţii la optimizarea sistemelor fuzzy
autori: prof. Radu-Emil Precup*, dr.ing. Radu-Codruţ David, prof. Emil M. Petriu, prof. Ştefan Preitl*, dr.ing. Mircea-Bogdan Rădac

___________
* A mai luat premiul Academiei Române

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.