Sigiliile, tezaur de istorie

Biblioteca Academiei Române organizează expoziţia: Sigiliile, tezaur de istorie

Istoricii au fost întotdeauna tentaţi să investigheze epoca medievală şi să înţeleagă valoarea mărturiilor şi prin acestea, chiar spiritul epocii. Sigiliile, aceste artefacte ale epocii medievale,sunt considerate atât mijloace de autoritate, de validare a documentelor, dar şi markeri de identitate, de locus-uri, de activităţi artistice, spirituale şi rituale. Această înţelegere a sigiliilor medievale le conferă un rol esenţial în cercetarea istorică, întrucât ele reflectă principiile de organizare a societăţii şi culturii medievale, definind gradul de adecvare a modelelor culturale paradigmatice.

Expoziţia Sigiliile, tezaur de istorie prezintă diverse tipuri de documente istorice, redactate pe pergament sau pe hârtie, scrise cu cerneală neagră, roşie sau verde, ornate cu frontispicii şi subspicii policrome poleite cu aur, validate de semnături şi sigilii, cele mai spectaculoase în ceară roşie, atârnate cu fire de mătase împletită sau în capsule metalice, de la aproximativ 1340 până după 1700 AD.

Expoziţia prezintă sigilii magnifice deţinute de împăraţi din Europa sau de domnitori din ţările române, de episcopi sau patriarhi ai Bisericii, constituind expresii ale autorităţii şi alcătuind o imagine de viaţă şi de identitate medievală.

Colecţia de documente istorice cu sigilii a Bibliotecii Academiei Române prezintă un interes deosebit, deoarece ele oferă informaţii economice, politice, sociale şi culturale, ce pot fi extrase prin cercetarea tuturor elementelor constitutive proprii actelor de cancelarie: limba, ortografia, formularul diplomatic, subscrierea autografă şi neautografă, peceţile, pergamentul, hârtia, formatul, dimensiunea, plicatura,cernelurile, grafia, notele de pe verso-ul acestora.

Participarea Bibliotecii Academiei Române la proiectul European Athena Plus oferă posibilitatea cunoaşterii şi a valorificării acestui impresionant fond şi în mediul de cercetare european, pentru care este în mare parte necunoscut. Documentele istorice sunt dovezi convingătoare ale apartenenţei ţărilor române la spatial şi structurile socio-politice europene, sunt mărturii ale unei dezvoltări în strânsă legătură cu marile evenimente şi prefaceri ale istoriei continentului. Totodată, ele definesc specificitatea şi particularităţile parcursului istoric românesc în cadrul devenirii întregii Europe.

Vernisajul expoziţiei va avea loc marţi 11 martie 2014 la sediul Bibliotecii, în sala “Th. Pallady”, ora 11,30

Gabriela Dumitrescu

Layout 1

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.