SOCIETATEA „BUCUREŞTII VECHI“

Societatea istorico-arheologică „Bucureştii Vechi“ s-a închegat la iniţiativa prof.dr. Constantin Moisil, director general al Arhivelor Statului, în anul 1929, în colaborare cu prof.univ.dr. Ion Andrieşescu, directorul Muzeului de Antichităţi.

Ideea Societăţii a apărut în condiţiile în care vatra Capitalei îşi dezvăluia vestigiile istorice prin osârdia lui Dinu V. Rosetti (Magazin istoric, nr. 7/2005) şi C.S. Nicolăescu-Plopşor. Moisil acorda o îndreptăţită atenţie acestor dovezi materiale şi pentru faptul că era pasionat de arheologie. Chiar teza sa de licenţă tratase un subiect de arheologie preistorică, ce se înfiripa şi la Bucureşti, cu rezultate deosebite. Era vorba despre descoperirile de pe malul Lacului Tei, datând din epoca bronzului, altele la Măgura Jilavei, urmate de cele de la Vidra, Bucureştii Noi, Dămăroaia ş.a.

Acest articol a apărut în numărul din September 2013.

Pentru a putea citi tot articolul trebuie să vă abonați
aici

This entry was posted in articole, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.