Societatea de curte şi viaţa cotidiană în spaţiul românesc (secolele 16-19)

Grupul de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al
XIX-lea,
Seminarul de Antropologie Istorică
7-8 noiembrie 2014,

Facultatea de Istorie şi Filosofie,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Societatea de curte şi viaţa cotidiană în spaţiul românesc (secolele 16-19)

Organizatori:

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Silvia Marton, Toader Nicoară, Gheorghe
Negustor, Constantin Bărbulescu, Vasile Bozga
Colegiul Noua Europă, Bucureşti
Seminarul de Antropologie Istorică
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Stiinţe Politice, Universitatea Bucureşti
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti

Participanţi:

Ştefan Aftodor, Andra Armean Dinescu, Mihai-Bogdan Atanasiu, Constantin
Bărbulescu, Elena Bedreag, Virgiliu Bîrlădeanu, Cătălin Botoşineanu, Vasile
Bozga, Bogdan Ceobanu, Simion Câlţia, Mihai-Cezar Chiper, Marius Chelcu, Alin
Ciupală, Ludmila D. Cojocaru, Ionuţ Virgil Costea, Ştefania Dinu, Andrea Feher,
Călin Felezeu, Tasin Gemil, Ioan-Augustin Guriţă, Kovács András, Dan-Dumitru
Iacob, Ligia-Livadă-Cadeschi, Ştefan Gorovei, Sorin Grigoruţă, Silvia Marton,
Sorin Mitu, Mihai Mîrza, Gheorghe Negustor, Simona Nicoară, Toader Nicoară,
Alexandru-Florin Platon, Nicoleta Roman, Marius Rotar, Maria-Magdalena
Székely, Lidia Trăuşan-Matu, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu.
Vineri, 7 Noiembrie 2014
Sala Francisc Pall, Institutul de Istorie Naţională 9.30-10.00
Deschiderea oficială a conferinţei
Prof. univ. dr Toader Nicoară
Director al Seminarului de Antropologie Istorică
Universitatea Babeş-Bolyai
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
Cercetător, Institutul de istorie „Nicolae Iorga”
Bucureşti
Lect. univ. dr. Silvia Marton
Facultatea de Ştiinţe Politice
Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta
Decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie
Universitatea Babeş-Bolyai

Lucrări prezentate în plen
Sala Francisc Pall, Institutul de Istorie Naţională
Secţiunea I Viaţa cotidiană în societatea românească a secolelor XVIII-XX 10.00 – 11.45 S.I.I. Viaţa cotidiană pe vremea sărbătorilor
Moderator: Prof. univ. dr. Sorin Mitu (profesor, Facultatea de istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (cercetător, Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti): Râsu-plânsu pe vremea sărbătorilor. Loisir, desfătare şi obidă la început de epocă modernă
Mihai Mârza (arhivist, Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale): Traiul cotidian la curţile marilor boieri din Moldova (mijlocul secolului al XVIII-lea)
Ioan-Augustin Guriţă (asistent, Facultatea de istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi): Lux şi alte „metehne” boiereşti în Moldova veacului al XVIII-lea
Sorin Mitu (profesor, Facultatea de istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca): Despre somn în folclorul românesc

11.45-12.00 Pauză de cafea

12.00-13.45 S.I. II. Viaţă cotidiană pe vremea modernizărilor
Moderator : Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (cercetător, Institutul de istorie „Nicolae
Iorga”, Bucureşti)
Bogdan Mateescu (doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București):
Administraţia Țării Românești și lucrările de recenzare generală din 1837-39
Silvia Marton (lector, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti): Spaţiu
public și spaţiu privat, dominaţie socială, modernizare: despre sensurile votului (1866-1914)

Mihai-Cezar Chiper (cercetător, Institutul de istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi): Olteni contra evrei. Antisemitism economic în Iașul decăzut (1882-1884).
Bogdan Ceobanu (asistent, Facultatea de istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi): Din viaţa diplomaţilor români la Curţile europene (1878-1914): Practici profesionale şi sociale

13.45-15.30 Pauză de prânz

Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni
Institutul de Istorie Naţională, Napoca 11
15.30-19.30

Secţiunea I (Aula Ferdinand)

15.30 – 17.30 S.I.III. Viaţă cotidiană şi lumea urbană
Moderator: Ligia Livadă-Cadeschi (profesor, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti)
Maria-Magdalena Székely (profesor, Facultatea de istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi): Ieşitori şi umblători în lumea românească premodernă
Simion Câlţia (lector, Facultatea de Istorie, Universitatea București): Comercializarea cărnii în București. O perspectivă administrativ-sanitară
Marius Chelcu (cercetător, Institutul de istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi): Reguli şi practici în organizarea noilor târguri din Moldova (a doua jum. a sec. XVIII – începutul sec. XIX) Andra Armean Dinescu (doctor, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai): Balurile secolului al XIX-lea în Transilvania

17.30-18.00 Pauză de cafea

18.00-19.30 S.I.IV. Aspecte de istorie socială (I)

Cătălin Botoşineanu (director, Arhivele Naţionale, Iaşi): Universitatea din Iaşi la începutul epocii interbelice: ritualuri, polemici, adversităţi
Ludmila D. Cojocaru (conferenţiar, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova): Copilăria în Gulag: memorie socială, traumă şi strategii de reconciliere Vasile Bozga (doctor, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai): Atentatul de la Sarajevo şi urmările sale
Secţiunea II (Sala Francisc Pall)

15.30 – 17.30 S.II.I. Viaţă cotidiană şi patimile medicale (I)
Moderator: Alexandru-Florin Platon (profesor, Facultatea de istorie, Universitatea „Al.
I. Cuza”, Iaşi)
Ştefan S. Gorovei (profesor, Facultatea de istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi):
„Intimitatea” cotidiană: accidentul biografic şi reacţia socială (familială).
Constantin Bărbulescu (conferenţiar, Facultatea de istorie, Universitatea Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca): Medici şi cărţi. Consumul de literatură profesională a personalului sanitar în
România în ultimele patru decenii ale secolului al XIX-lea
Alin Ciupală (profesor, Facultatea de Istorie, Universitatea București): Sănătate și
politică. Dosarul medical al familiei regale române la începutul secolului al XIX-lea, până la
izbucnirea Primului Război Mondial
Lidia Trăușan-Matu (doctor, Facultatea de istorie, Universitatea Bucureşti): Despre
medicină şi modernizare în Principatele Unite la jumătatea veacului al XIX-lea. Cazul Ludovic
Steege

17.30-18.00 Pauză de cafea

18.00-19.15 S.II.II. Viaţă cotidiană şi patimile medicale (II)
Moderator: Silvia Marton (lector, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti)

Sorin Grigoruţă (cercetător, Institutul de istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi): Asistenţa medicală
publică în cadrul spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea –
începutul secolului al XIX-lea)
Andrea Feher (doctor, Facultatea de istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) : Drumul spre maternitate. Consideraţii cu privire la rolul moașelor și chirurgilor în Transilvania secolului al XVIII-lea Ligia Livadă-Cadeschi (profesor, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti):
De la Stat la individ și înapoi.Vârstele igienismului românesc (1820-1920)

Sâmbătă, 8 Noiembrie 2014. Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni

9.30-13.00
Secţiunea I (Aula Ferdinand)

9.30-11.30 S.I. V. Viaţă cotidiană şi chivernisirea averilor boiereşti
Moderator: Ştefan S. Gorovei (profesor, Facultatea de istorie, Universitatea „Al. I.
Cuza”, Iaşi)
Mihai-Bogdan Atanasiu (asistent, Facultatea de istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”,
Iaşi): Un boier moldovean pregătindu-se de exil. Desfacerea patrimoniului marelui vistiernic
Matei Cantacuzino
Dan-Dumitru Iacob (cercetător, Institutul de cercetări Socio-Umane, Sibiu): Averea
vornicului Gheorghe Beldiman
Elena Bedreag (cercetător, Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti): Aspecte ale
educaţiei in Moldova veacului al XVIII-lea. Copiii de casa
Nicoleta Roman (cercetător, Institutul de istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti): Din
vremuri de demult. Casa şi voinţa unui pitar din Valahia secolului al XIX-lea

11.30-12.00 Pauză de cafea

12.00-13.00 S.I. VI. Perspective de antropologie istorică
Moderator: Virgiliu Bîrlădeanu (cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei)
Gheorghe Negustor (doctor, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai):
A lupta pentru a a scrie: experienţa Marelui Război în literatura română
Marius Rotar (cercetător, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia): Cremaţiunea şi preoţii ortodocşi: vehemenţă sau inconsecvenţă?
Secţiunea II (Sala Francisc Pall)

9.30-11.30 S.II. III. Aspecte ale societăţii de curte în Ţările Române ale secolelor XVI-XIX . Modele posibile
Moderator: Simona Nicoară (profesor, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai)
Tasin Gemil (profesor, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai): Organizarea curţii imperiale a Hoardei de Aur
Călin Felezeu (profesor, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai): Organizarea curţii imperiale otomane. Rolul eunucilor
Virgiliu Bîrlădeanu (cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei): Curtea imperială rusă în secolul al XVIII-lea: de la Petru I la Ecaterina II Kovács András (profesor emerit, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai): Palatul principilor transilvani de la Alba Iulia

11.30-12.00 Pauză de cafea

12.00-13.00 S.II.IV. Aspecte ale societăţii de curte în Ţările Române ale secolelor XVI-XIX. Ipostaze moldave şi valahe
Moderator: Simona Nicoară (profesor, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai)
Ştefan Aftodor (profesor, Şcoala Fănuş Neagu, Brăila): Ceremonialul de la curtea lui Mihnea al III-lea Radu: semnificaţiile încoronării (30 mai/9 iunie 1658)
Ştefania Dinu, (muzeograf dr., Muzeul Naţional Cotroceni): Aspecte ale vieţii cotidiene la Curtea Regală a României: mese şi meniuri regale (1866-1930)

13.00-15.00 Pauză de prânz
Masă rotundă : Curtea şi societatea de curte în Ţările Române în secolele XVI-XIX
Institutul de Istorie Naţională

15.00-17.30 Aula Ferdinand
Moderatori: Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (cercetător, Institutul de istorie „Nicolae
Iorga”, Bucureşti)
Alexandru-Florin Platon (profesor, Facultatea de istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi)
Toader Nicoară (profesor, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai) Participanţi:
Toader Nicoară (profesor, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai): Norbert Elias şi societatea de curte – pertinenţa unei teorii
Alexandru-Florin Platon (profesor, Facultatea de istorie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi):

Norbert Elias şi societatea de curte
Ionuţ Costea (conferenţiar, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai):
Cercetări recente privind Curţile monarhice din epoca modernă timpurie. Jeroen Duindam

17.30-18.00 Concluzii. Închiderea lucrărilor

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.