Stalin şi «tentaţia imperialismului»: Ideea mesianică în politica externă a Uniunii Sovietice.1924-1953

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI

Centrul de Studii Ruse şi Sovietice
“Florin Constantiniu”

Vă invită să participaţi la comunicarea cu tema:

„Stalin şi «tentaţia imperialismului»: Ideea mesianică în politica externă a Uniunii Sovietice.1924-1953”

susţinută de Doctorand Ioana-Elena SECU, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea Bucureşti

Miercuri, 18 Februarie 2015, orele 11.00 – 13.00,
la sediul Institutului Naţional Pentru Studiul Totalitarismului, str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1, Bucureşti, Tel. 021 2306992

www.centruldestudiirusesisovietice.blogspot.com

Volumul Stalin şi tentaţia imperialismului. Ideea mesianică în politica externă a Uniunii Sovietice (1924–1953) (Ed. Humanitas, 2014) îşi propune să ofere o perspectivă nouă asupra factorilor determinanţi care au stat la baza deciziilor lui Stalin în sfera politicii externe. Rolul şi destinul Rusiei, ca putere mondială, au constituit un subiect de largă dezbatere atât în cercurile politice, cât şi culturale încă de la începutul secolului al XIX-lea, odată cu formarea intelighenţiei ruse, cea care a teoretizat ideea poporului rus. Credinţa în natura unică a poporului rus, drept popor ales de Dumnezeu pentru a fi înzestrat cu misiunea întâietăţii, dar şi a sacrificiului, a reprezentat o constantă în gândirea rusă. Ioana Elena Secu încearcă să afle în ce măsură această idee mesianică, moştenire a Rusiei ţariste, a fost un element fundamental în construirea strategiei de politică externă a Uniunii Sovietice de către Iosif V. Stalin, de la preluarea frâielor Kremlinului şi până la moartea sa, în martie 1953. A urmărit conducătorul sovietic, sub influenţa ideii ruse, crearea unui Imperiu sovietic unic? Aşadar, a fost Stalin atins de „tentaţia imperialismului”?
http://www.humanitas.ro/
http://www.totalitarism.ro/

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.