Centenarul Unirii Basarabiei cu România. Basarabia în Relaţiile Româno-Sovietice/Ruse

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI

Centrul de Studii Ruse şi Sovietice
“Florin Constantiniu”

Vă invită să participaţi la lucrările
Conferinţei internaţionale

CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA. BASARABIA ÎN RELAŢIILE ROMÂNO-SOVIETICE/RUSE
1918-2018

Miercuri, 11 APRILIE 2018, orele 11.00 -15.00,
JOI, 12 APRILIE 2018, orele 11.00-15.00
la sediul Institutului Naţional Pentru Studiul Totalitarismului, str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1, Bucureşti, Tel. 021 2306992

www.centruldestudiirusesisovietice.blogspot.com

Conferinţă realizată cu sprijinul Fondului Recurent al Donatorilor –
Academia Română

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.