Despre noi

Fundaţia Culturală Magazin Istoric

În decembrie 1991, din iniţiativa redactorului şef al revistei Magazin istoric,  Cristian Popişteanu (1932-1999), s-a înfiinţat Fundaţia Culturală Magazin Istoric (F.C.M.I.). Era singura formă prin care, în noile condiţii de după decembrie 1989, se putea continua editarea acestei publicaţii de cultură istorică, al cărei prim număr apăruse în aprilie 1967.

Prin statut, F.C.M.I. este o fundaţie neguvernamentală, fără caracter politic, nepatrimonială (non profit). În conformitate cu legislaţia română în vigoare, a dobândit personalitate juridică prin înscrierea în Registrul persoanelor juridice nepatrimoniale, de drept privat, conform legii 21/1924.

Membrii F.C.M.I. sunt: fondatori, de onoare, simpli. Statutul prevede că „poate deveni membru al Fundaţiei orice persoană fizică, indiferent de vârstă, profesie, religie, sex, naţionalitate, cetăţenie, origine socială, avere, care îndeplineşte condiţiile prevăzute [în Statut] şi îşi manifestă expres, prin cerere scrisă, această dorinţă”.

Din anul 1997, preşedinte de onoare al F.C.M.I. a devenit Principele Dimitrie G. Sturdza. Din 1999, preşedinte al Fundaţiei este Dorin Matei.

Pe lângă editarea, lună de lună, a revistei Magazin istoric, care apare neîntrerupt din anul 1967, F.C.M.I. a publicat volume precum: Cine a fost Armand Călinescu, Mărturii (1992), Armand Călinescu, Discursuri Parlamentare (2 volume, 1993), Cristian Popişteanu, Dorin Matei, Sturdzeştii. Din cronica unei familii istorice (1995), Eugen Preda, NATO. Scurtă istorie (1999), Tezaurul Băncii Naţionale a României la Moscova, ediţie de documente alcătuită de Cristian Păunescu, Marian Ştefan (2000), Banca Chrissoveloni. Societate Anonimă Română. Bucureşti. 1920-1948. Documente, ediţie de Ştefan Petre Kirson (2001).

Conform Statutului său, F.C.M.I. a acordat de-a lungul anilor premii unor autori de cărţi de istorie. Aceste premii au fost decernate anual, din susţinerile financiare ale unor generoşi donatori.

În colaborare cu Banca Naţională a României, Fundaţia Culturală Magazin Istoric organizează, anual, Simpozionul de istorie şi civilizaţie bancară românească „Cristian Popişteanu”.