Arhitectură şi Arheologie Experimentală I

Bucureşti, 09.06.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferinţa ştiinţifică „Arhitectură şi Arheologie Experimentală I – Date experimentale privind rolul scoicilor în alimentația comunității eneolitice de la Sultana-Malu Roșu (cultura Gumelniţa)”

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) organizează prima conferință ştiinţifică intitulată „Arhitectură şi Arheologie Experimentală I – Date experimentale privind rolul scoicilor în alimentația comunității eneolitice de la Sultana-Malu Roșu (cultura Gumelniţa)”, ce face parte din seria de conferinţe publice dedicate expoziţiei “Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică de acum 6 000 de ani”.

În cadrul conferinţei vor susţine prezentări următorii specialişti: dr. Cătălin Lazăr, dr. Valentin Radu, dr. Adrian Bălășescu (Muzeul Național de Istorie a României) şi Teodor Ignat (Muzeul Municipiului București).

Evenimentul va avea loc miercuri, 10 iunie 2015, cu începere de la ora 11:00, la sediul Muzeului Național de Istorie a României, corp Stavropoleos, etaj II, sala Mihai Viteazul. Accesul se va face prin intrarea B a muzeului, situată în Strada Poștei. Intrarea la eveniment este gratuită.

Studiul bivalvelor din așezarea de la Sultana-Malu Roșu (cultura Gumelnița, mileniul V a.Chr.) a reușit să surprindă o serie de aspecte interesante, calitative și cantitative, legate de aceste nevertebrate și consumul lor de către comunitățile preistorice. Analiza macroscopică a dus la identificarea unor urme din vechime ce sunt prezente pe suprafața cochiliilor. Dintre acestea s-au selectat doar cele considerate ca fiind rezultate în urma activității voluntare de desfacere a cochiliilor pentru consum. Cum aceste modalități de desfacere a valvelor pot fi multiple în cadrul proiectului ARCHAEODROM (PCCA 338-2014) ne-am propus realizarea unui studiu experimental. Protocolul de studiu inițiat a avut drept scop identificarea tuturor activităților necesare, uneltele și materialele utilizate, descrierea cu precizie a diferitelor stigmate obținute în urma acțiunilor la care bivalvele au fost supuse și timpul necesar de execuție.

Pentru realizarea studiului experimental s-au prelevat 72 scoici din Dunăre (Unio tumidus) după care s-au împărțit în mai multe loturi de indivizi de dimensiuni cunoscute. Plecând de la stigmatele identificate pe materialul arheologic prelevat din situl eneolitic de la Sultana-Malu Roșu s-au stabilit trei modalități: desfacerea prin lovirea suprafețelor valvelor; desfacerea prin lovirea zonelor de îmbinare ale valvelor; desfacerea fără afectarea valvelor. S-au înregistrat uneltele folosite și cuantificat timpii de executare a fiecărei acțiuni. Rezultatele experimentului inițiat ne-au arătat că, deși aparent aceste acțiuni pot fi considerate ușor de realizat, ele necesită anumite cunoștințe și uneori chiar abilități particulare.

Informația obținută în acest experiment a fost utilizată pentru realizarea de scenarii teoretice ce implică modalitățile de desfacere și consum a acestor moluște. Astfel s-au stabilit materialele necesare și s-a estimat timpul necesar pentru realizarea operațiilor, cantitățile consumate și valoarea lor energetică, efortul individual sau colectiv depus etc.

Toate aceste date vor fi putea fi utile pentru viitoarele studii ale bivalvelor de la Sultana-Malu Roșu dar și din alte așezări preistorice în care este documentat consumul scoicilor. Astfel, se va putea stabili dacă există preferințe pentru o anumită modalitate de desfacere și consum dar și modul de evoluție a acestor practici de-a lungul perioadei de ocupare a sitului. Comparațiile cu alte așezări din aria culturii Gumelnița vor contribui la evidențierea anumitor modele în relația om-animal și va ajuta la înțelegerea diverselor aspecte abordate în stabilirea identităților bio-culturale.

Conferinţa reprezintă un eveniment conex al expoziţiei “Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică de acum 6 000 de ani”, deschisă în Holul Central al muzeului, în perioada 13 mai – 31 decembrie 2015, putând fi vizitată de miercuri până duminică în intervalul orar 10:00 – 18:00 (orar de vară), respectiv 09:00 – 17:00 (orar de iarnă).

***

Condiţiile de acces pentru participarea la conferinţă sunt următoarele:

• accesul se va face prin intrarea B a muzeului, situată în Strada Poștei;
• intrarea la eveniment este gratuită;
• accesul specialiştilor se face pe baza invitaţiei transmise de către muzeu;
• accesul reprezentanţilor mass-media se face pe bază de confirmare transmisă pe adresa de e-mail a Secţiei Relaţii cu Publicul – pr.mnir@gmail.com;
• publicul interesat să participe la eveniment este rugat să se înscrie pe adresa de e-mail inscrierimnir@gmail.com.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Secţia Relaţii cu Publicul
Tel. 021 – 315.82.07 / int. 1008, 1015; Tel/Fax: 021. 313.19.25
E-mail: pr.mnir@gmail.com
http://www.mnir.ro, http://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_, http://instagram.com/mnirpage

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.