Utilizarea metodelor fotogrammetrice în situl arheologic de la Sultana-Malu Roșu

O nouă conferință în cadrul seriei Historia Viva

Utilizarea metodelor fotogrammetrice în situl arheologic de la Sultana-Malu Roșu

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) în colaborare cu Total Survey organizează, în seria Historia Viva, o nouă conferință intitulată „Utilizarea metodelor fotogrammetrice în situl arheologic de la Sultana-Malu Roșu”. Evenimentul va avea loc luni, 13 iunie a.c., începând cu ora 10:30, la sediul muzeului, corp Stavropoleos, etaj II, sala Mihai Viteazul. Accesul se va face prin intrarea B a muzeului, situată în str. Poștei. Intrarea la eveniment este gratuită.

Conferința publică va cuprinde trei prezentări științifice:
• „Înregistrarea datelor arheologice de teren prin intermediul metodelor fotogrammetrice”, susținută de dr. Adrian Trifan (Total Survey);
• „De la desenul arheologic la înregistrarea fotogrammetrică”, susținută de drd. Ionela Crăciunescu, drd. Mihai Florea și dr. Cătălin Lazăr (Muzeul Naţional de Istorie a României);
• „Conservarea digitală a patrimoniului arheologic mobil prin intermediul metodelor fotogrammetrice”, susținută de dr. Adrian Trifan (Total Survey)
Conferința își propune prezentarea aplicațiilor multiple ale metodei fotogrammetrice, utilizată în situl arheologic Sultana-Malu Roșu (jud. Călărași), unul dintre principalele șantiere sistematice ale Muzeului Naţional de Istorie a României. Rezultatele sunt efectul unei colaborări fructuoase între specialiștii firmei Total Survey și arheologii Muzeului Național de Istorie a României, în intervalul 2014 – 2015.

Subiectele abordate în cele trei prezentări vizează atât înregistrarea datelor arheologice de teren, cât și cercetarea post-săpătură a artefactelor descoperite, prin aplicarea unor metode de conservare digitală a acestora.

Prin intermediul prezentărilor, autorii doresc să sublinieze importanța și necesitatea utilizării metodelor fotogrammetrice, atât în cercetarea arheologică de teren (patrimoniu imobil), cât și în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României, pentru obiectele de patrimoniu mobil din colecțiile instituției.
Conferința se adresează specialiștilor din domeniu (arheologi, numismați, muzeografi, conservatori), studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și tuturor celor interesați de problematica cercetării patrimoniului mobil și imobil.

20160613_MNIR


Secţia Relaţii cu Publicul [Public Relations Department]
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI [THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA]

Calea Victoriei nr. 12, cod 030026, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA
[12 Calea Victoriei street, postal code 030026, district 3, Bucharest ROMANIA]

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.