Disidența românească în context național și internațional. Patru decenii de la apariția chartei 77

Invitaţie participare la conferinţă

În urma adoptării Actului Final de la Helsinki (1975) în Europa de Est a renăscut speranța umanizării regimurilor comuniste prin respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Charta 77 din Cehoslovacia a reprezentat un exemplu semnificativ al luptei temerare pentru apărarea demnității ființelor umane. Ea a fost urmată de alte acțiuni individuale sau colective prin care regimurilor comuniste le era cerută respectarea drepturilor fundamentale. Contestarea cu mijloace non-violente a partidelor-stat a pregătit terenul pentru destrămarea lagărului sovietic în 1989.

În continuarea eforturilor sale de a analiza cele mai importante evenimente ale istoriei secolului XX, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului organizează în Bucureşti, în 8-9 iunie 2017, conferinţa naţională:

DISIDENȚA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL.
PATRU DECENII DE LA APARIȚIA CHARTEI 77

Dintre subiectele ce urmează a fi dezbătute în cadrul conferinţei menţionăm: contextul național și internațional al emergenței disidenței anticomuniste; forme de manifestare ale disidenței și impactul acesteia asupra societății; represiunea disidenței anticomuniste; rolul disidenței în relațiile Est-Vest ş.a.

Conferinţa se adresează cercetătorilor, cadrelor universitare, doctoranzilor şi masteranzilor care pot aduce contribuţii semnificative la analiza acestui fenomen istoric.
Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită titlul comunicării şi un rezumat de maxim 500 de cuvinte, împreună cu un CV, la adresa secretariat@totalitarism.ro până la data de 26 mai 2017

Conferinţa este deschisă publicului, în baza unei înscrieri prealabile la telefon 021/230.69.92 sau prin e-mail la secretariat@totalitarism.ro

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.