Simpozion dedicat Centenarului Marii Uniri

Simpozion dedicat
Centenarului Marii Uniri

Vă invităm să participaţi la Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, a XVII-a ediţie, cu titlul „1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri fundamentale ale identităţii naţionale: evaluări, perspective”, Iaşi, 26–28 septembrie 2018, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”.

Menţionăm că perioada de înscriere la simpozion se prelungeşte până la 1 mai 2018.

În dezbaterile Societăţii Academice Române (Academia Română de astăzi) pe marginea Dicţionarului limbii române, în cadrul şedinţei din 12 august 1869, s-a specificat că acesta era „o urgentă necesitate chiar pentru viitorul nostru naţional”. Domnitorul Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen a fost desemnat membru de onoare şi protector al Societăţii Academice Române în 1867. În felul acesta, multe dintre lucrările fundamentale realizate sub auspiciile Academiei Române s-au bucurat şi de girul Casei Regale a României. Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, înfiinţat în 1927, a contribuit, prin rezultatele cercetărilor întreprinse de-a lungul anilor, la alcătuirea unor opuri fundamentale filologice care atestă unitatea lingvistică şi culturală a tuturor provinciilor româneşti.

Printre realizările marcante ale Institutului se numără titluri de o importanţă capitală pentru cultura şi spiritualitatea naţională precum Dicţionarul limbii române (DLR), Serie nouă; Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina; Tezaurul toponimic al României. Moldova; Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900; Dicţionarul general al literaturii române (ediţia I); Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. În prezent, cele 5 departamente care alcătuiesc Institutul sunt angrenate în realizări de anvergură în domeniul filologiei şi culturii române: Departamentul de lexicologie-lexicografie, în cadrul programului de cercetare Tezaurul limbii române, cu proiectele Dicţionarul limbii române (DLR), Serie nouă informatizată, Litera C şi CLRE.

Corpus lexicografic românesc electronic; Departamentul de dialectologie şi sociolingvistică, cu proiectul Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina; Departamentul de toponimie, cu proiectele Tezaurul toponimic al României. Moldova şi Micul dicţionar toponimic structural şi etimologic; Departamentul de istorie literară, cu proiectele Dicţionarul general al literaturii române (ediţia a II-a) şi Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti; Departamentul de etnologie, cu proiectul Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. La unele din aceste teme se lucrează în colaborare cu institutele academice de profil din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara.

Din anul 2002, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” organizează, în fiecare an, un simpozion internaţional pe teme de mare actualitate şi de interes, precum globalizarea, integrarea europeană, păstrarea identităţii naţionale, recuperarea valorilor spirituale din diaspora, problema minorităţilor ş.a. În anul 2018, simpozionul anual internaţional se va axa pe relevarea importanţei filologiei româneşti ca reflectare a coeziunii românilor din toate provinciile româneşti într-o structură fundamentală unitară care a influenţat decisiv realizarea Marii Uniri din 1918. Lucrările simpozionului se vor desfăşura pe mai multe secţiuni: lingvistică, critică şi istorie literară, etnologie-etnografie, cultură şi identitate românească, şi vor avea în vedere, cu predilecţie, următoarele teme şi direcţii de cercetare:
– reviste româneşti care au militat pentru Marea Unire;
– oameni de cultură români care au pledat pentru Marea Unire şi care s-au implicat în reliefarea contribuţiei româneşti la Primul Război Mondial;
– actualizarea unor adevăruri privind Marea Unire şi Primul Război Mondial prezentate distorsionat în beletristica din perioada comunistă;
– salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi rolul său în păstrarea identităţii naţionale. Prin acest demers, organizatorii simpozionului susţin iniţiativa Consiliului şi Parlamentului European, care – prin Decizia (UE) 864/2017 – au declarat anul 2018 Anul European al Patrimoniului Cultural.

În anul 2018 se vor împlini 510 ani de la prima atestare a tiparului pe teritoriul României. În acest context, organizatorii propun o dezbatere privind rolul incontestabil al tipăririi cărţilor ca o contribuţie majoră la păstrarea identităţii naţionale în raport cu actuala tendinţă de a edita cărţi în format electronic, precum şi tendinţa IT care domină corespondenţa între utilizatorii de PC-uri faţă de scrisorile cu caligrafie de mână: un progres sau un regres? Pe versantul optimist şi pozitiv al impactului tehnologiilor digitale, computerizarea cercetării filologice, în lexicologie-lexicografie, dialectologie, toponimie, istorie literară, etnologie, devine tot mai acut o necesitate şi o realitate în vederea sincronizării metodelor de lucru în plan naţional cu cele globale.
Ca şi la ediţiile anterioare, organizatorii vor acorda un spaţiu generos prezentării rezultatelor unor granturi, burse, proiecte recent încheiate sau în curs de derulare (rezultate parţiale).

Lucrările simpozionului vor avea loc la Filiala din Iaşi a Academiei Române, Bd. Carol I, nr. 8.
Vă rugăm să trimiteţi pe adresa Institutului sau să aduceţi cărţi şi alte publicaţii reprezentative pentru activitatea dumneavoastră, pentru a organiza o expoziţie, cu prilejul acestui eveniment, la Filiala din Iaşi a Academiei Române.

Programul Simpozionului va fi publicat în timp util pe site-ul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (www.philippide.ro).

Taxa de participare la simpozion este de 150 de RON (sau echivalentul în EURO), sumă care va acoperi costurile necesare editării în volum a comunicărilor, precum şi alte costuri de organizare (mapa cu documentele simpozionului, certificatul de participare, masa festivă, pauzele de cafea etc.). Volumul va fi publicat la o editură din România, acreditată CNCS, sau la o editură din străinătate recunoscută de CNCS. Toate articolele vor fi evaluate de referenţi în sistem de peer-review. Textele care nu vor întruni standardele ştiinţifice pentru publicare nu vor fi incluse în volum. Participanţilor care vor absenta de la simpozion nu li se vor edita articolele în volum. Totodată, vom publica doar articole inedite şi nu reluate ca atare sau ca variante ori în traducere în limbi străine, editate anterior în alte publicaţii.

Taxa de participare va fi achitată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” (pe care îl vom comunica ulterior).

Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate de participanţi.

Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile). Vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării dumneavoastră, precum şi câteva informaţii despre afilierea instituţională, pe adresa 1918limbasiculturaromana@gmail.com, până la data de 1 mai 2018. Rezumatul va avea cel puţin 30 de rânduri, corp de 12 şi va fi însoţit de bibliografia minimală pe care o veţi folosi. Hotărârea Comitetului ştiinţific cu privire la acceptarea comunicării dumneavoastră vă va fi transmisă până la data de 15 mai 2018.

Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind formularul de înscriere, contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” şi alte noutăţi cu referire la simpozion.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Acad. Michael METZELTIN (Universitatea din Viena, Austria); Acad. Eugen SIMION (Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti, România); Acad. Alexandru ZUB (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Filiala din Iaşi a Academiei Române); Prof. univ. dr. Margaret H. BEISSINGER (Princeton University, SUA); CS I dr. Ana BORBÉLY (Academia de Ştiinţe din Ungaria, Budapesta, Ungaria); Conf. univ. dr. Mihaela BUCIN (Universitatea din Szeged, Ungaria); Prof. univ. dr. Sean COTTER (Universitatea din Texas, Dallas, SUA); Prof. univ. dr. Bogdan CREŢU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi/ Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România, Preşedinte); Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang DAHMEN (Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena, Germania); Prof. univ. dr. Elena ENE D-VASILESCU (Facultatea de Istorie şi Wolfson College, Universitatea din Oxford, Anglia); Prof. univ. dr. Keith HITCHINS, M. O. al Academiei Române (Universitatea din Illinois, SUA); Conf. univ. dr. Cătălina ILIESCU GHEORGHIU (Universitatea din Alicante, Spania); Prof. univ. dr. Thede KAHL (Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena, Germania), membru al Academiei de Ştiinţe a Austriei; Prof. univ. dr. Adam LEDGEWAY (Universitatea din Cambridge şi Downing College, Anglia); Dr. Ştefan LEMNY (Biblioteca Naţională a Franţei, Paris, Franţa); Conf. univ. dr. Lucian N. LEUŞTEAN (Universitatea Aston, Birmingham, Anglia); Lector univ. dr. Giovanni MAGLIOCCO (Universitatea „Aldo Moro”, Bari, Italia); Prof. univ. dr. Martin MAIDEN (Trinity College, Universitatea din Oxford, Anglia), membru al Academiei Britanice; Conf. univ. dr. Roberto MERLO (Universitatea din Torino, Italia); Dr. Violeta POPESCU (Centrul Cultural Italo-Român din Milano, Italia); Conf. univ. dr. Joanna PORAWSKA (Universitatea Jagiellonă, Cracovia, Polonia); Prof. univ. Mirela ROZNOVEANU (New York University, SUA); CS II dr. Annemarie SORESCU MARINKOVIC (Institutul de Studii Balcanice, Academia Sârbă de Ştiinţe şi Arte din Belgrad, Serbia); Prof. univ. dr. Maria ŞLEAHTIŢCHI (Secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Umaniste şi Arte a Academiei de Ştiinţe din Moldova, Chişinău, Republica Moldova); Prof. univ. dr. Angela TARANTINO (Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia); Lector univ. dr. Oana URSACHE (Universitatea din Granada, Spania); Dr. Libuše VALENTOVA (Universitatea Carolină din Praga, Cehia); Prof. univ. dr. Luisa VALMARIN (Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia); Prof. univ. dr. Katherine VERDERY (City University of New York: Graduate Center, SUA); Lector univ. dr. Felicia VRÂNCEANU (Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi, Ucraina); Dr. Silvia Irina ZIMMERMANN (Centrul de Cercetare Carmen Sylva al Arhivei Princiare de Wied din Neuwied, Germania).

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte al Comitetului de organizare: Bogdan Creţu, Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (secretariat_philippide@yahoo.com).

Membri: Nicoleta Borcea (nikolet14@gmail.com); Luminiţa Botoşineanu (lumi.botosineanu@gmail.com); Daniela Butnaru (d_butnaru@yahoo.com); Marius-Radu Clim (mariusradu_ro@yahoo.com); Ofelia Ichim (ofelia.ichim@gmail.com); Maricica Munteanu (mari.munteanu@ymail.com); Gabriela Negoiţă (gabinego@yahoo.com); Florin-Teodor Olariu (olariuft@yahoo.com); Ioana Repciuc (repciuc_i_o@yahoo.com); Elena Isabelle Tamba (isabelle.tamba@gmail.com).

Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” Preşedintele Asociaţiei Culturale
„A. Philippide”
Prof. univ. dr. Bogdan CREŢU CS I dr. Ofelia ICHIM

Academia Română – Filiala Iaşi
Bd. Carol I nr 8, Iaşi
INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ
„A. PHILIPPIDE”
Str. T. Codrescu nr. 2
IAŞI – cod 700479
ROMÂNIA
Tel: + 40 – 332 – 106508
Email: secretariat_philippide@yahoo.com
http://www.philippide.ro

ASOCIAŢIA CULTURALĂ
„A. PHILIPPIDE”
IAŞI
ROMÂNIA
Tel: 0726782665
Email: asociatia_philippide@yahoo.com

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.