ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI
ediţia a XXIV – a

„În anul comemorării a trei veacuri de la martiriul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, orotitorul spiritual al Râmnicului, tema Zilelor Europene ale Patrimoniului o dedicăm unei inestimabile valori bibliofile, ieșită de sub teascurile unui așezământ monastic vâlcean continuator al tradiției centrului tipografic de la Râmnic, izvodit de către ierarhul-cărturar râmnicean.

Adevărata glorie a Mănăstirii Govora, nu au făcut-o nici aşezarea, nici vechimea şi nici arhitectura ei, ci renumita – în ţară şi peste hotare – tipografie, întemeiată aici, cu osârdia şi iscusinţa egumenului Meletie Macedoneanul, de către Matei Basarab voievod, marele ctitor român al secolului al XVII-lea. Aici, între anii 1637-1644, vor fi imprimate – în slavonă sau în română – cinci cărţi, deosebite în ceea ce priveşte conţinutul şi grafica. Pravila bisericească, cunoscută şi sub numele de “Pravila cea Mică” (datorită formatului ei) sau “Pravila de la Govora” (1640), tradusă în româneşte, din slavonă, de către nu mai puţin vestitul Mihail Moxa(lie) de la mănăstirea Bistriţa a fost tipărită în şapte luni, prin grija lui Meletie Macedoneanul «care trăise în atmosfera de viaţă spirituală a mănăstirii Zograful din Muntele Athos» şi care «învăţase tiparul în mănăstirile lui Petru Movilă» şi a lui Ştefan din Ohrida. Această carte de patrimoniu care constituie primul cod de legi tipărit în limba română din Țara Românească.

Scopul evenimentelor dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului este de a antrena cât mai mulţi cetăţeni la cunoaşterea şi respectarea patrimoniului lor cultural. În aceste zile de sărbătoare pot fi descoperite monumente sau situri care, de obicei, nu sunt accesibile publicului. Avem bucuria de a vă invita să participaţi la toate evenimentele care se vor desfăşura cu prilejul celebrării din acest an, conform programului realizat împreună cu Arhiepiscopia Râmnicului, instituția care deține cele mai multe dintre valorile de patrimoniu cultural din Vâlcea, și cu celelalte instituţii cultural-educative din judeţul nostru.”

20160916_patrimoniului

Prof. dr. Epure Florin, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea

„Pravila de la Govora s-a născut tocmai din acest deziderat al domnitorului, de a pune la îndemâna poporului hrana cea duhovnicească de care are nevoie, așa cum arată Mitropolitul Teofil în Predoslovia sa în limba română, la această carte: «Socotit-am că mai toate limbile au carte pre limba lor. Cu aceea cugetai şi eu, robul Domnului Mieu I[i]s[us] H[ri]s[tos], să scot această carte, anume pravila pre limba rumânească, sființiilor voastre, frați duhovnici români, care sunteți păstori oilor celor cuvântătoare a turmei lui Hristos[…]».

Această culegere de canoane bisericești și diferite legiuiri a pus la îndemâna duhovnicilor pravila necesară îndreptării credincioșilor[…]. Această scriere reprezintă un corpus referențial nu numai pentru dreptul canonic bisericesc sau jurisprudența românească de tradiție bizantină, ci și pentru îndrumarea duhovnicească, ea fiind încă un instrument de primă mână pentru duhovnici.”

Î.P.S. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului

PROGRAM

16 septembrie
Ora 11,00: Așezământul Cultural „Sfântul Calinic”

• Lansarea volumului: „Pravila de la Govora”, ediţie completă şi diortosită, Editura „Fortuna”, 2016.

– Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;

– Prof. dr. Epure Florin, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea

– Prof. univ. dr. Radu-Ştefan Vergatti, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;

– Prof. univ. dr. magistrat Ion Ristea;

– Preot profesor Petre Mateiescu;

– Ec. Emil Catrinoiu, directorul general al Editurii „Fortuna”.

• Moderator Pr. dr. Ștefan Zară, consilier cultural al Arhiepiscopiei Râmnicului.

În context:
 Expoziţia bibliofilă: „Matei Basarab şi epoca sa”.

 Moment artistic: Trupa de teatru „Constantin Popian” a Arhiepiscopiei Râmnicului, condusă de Doina-Eugenia Migleczi, și Corul Seminarului Teologic „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, dirijat de arhidiaconul Codruț Dumitru Scurtu.

Organizatori:
– Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea
– Arhiepiscopia Râmnicului
– Editura „Fortuna”

Parteneri:
– Seminarul teologic „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea,
– Trupa de teatru „Constantin Popian” a Arhiepiscopiei Râmnicului,
– Societatea „Anton Pann”, Forumul Cultural al Râmnicului,
– SC Rotarexim SA.

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.