Dinamici sociale si transferuri culturale în Sud-Estul european (secolele al XVI-lea – al XIX-lea)

COLOCVIUL ANUAL
AL INSTITUTULUI DE STUDII SUD-EST EUROPENE
AL ACADEMIEI ROMÂNE
PRIMA EDIŢIE

23 si 24 octombrie 2017, Aula Bibliotecii Academiei Române

Dinamici sociale si transferuri culturale în Sud-Estul european
(secolele al XVI-lea – al XIX-lea)

Luni, 23 octombrie

9.30 Deschidere

10.00-10.45: Conferinţă inaugurală
Andrei Pippidi (ISSEE)
Impactul unui institut românesc în perspectivă naţională si internaţională

10.45-11.00 Pauză

11.0- 12.00: Imperiul Otoman în propaganda veneţiană
Ovidiu Cristea (Institutul de Istorie „N. Iorga”)
Percepţii veneţiene ale Imperiului Otoman în secolul al XVI-lea: surse, abordări, probleme
Andrei Timotin (ISSEE)
Un opuscul veneţian ignorat despre decadenţa Imperiului Otoman: Il Briareo fulminato (1686)

12.0- 13.00: Diplomaţi şi călători despre Imperiul Otoman
Viorel Panaite (Univ. Bucureşti, Facultatea de Istorie/ISSEE)
Călători occidentali în Levant în vremea misiunii diplomatice a lui François Savary
de Brèves la Curtea otomană (sfârşit de secol XVI – început de secol XVII)
Radu-Andrei Dipratu (Univ. Bucureşti, Facultatea de Istorie)
Pelerini catolici la Ierusalim în capitulaţiile otomane din secolul alXVII-lea

13.0- 15.00 Pauză

15.0- 16.00: Convertiri în Sud-Estul european, în creştinism si islam
Cristina Feneşan (ISSEE)
Motivaţiile convertirii la islam în spaţiul carpato-danubian
Radu Nedici (Univ. Bucureşti, Facultatea de Istorie)
Convertiri la catolicism în Oltenia austriacă: schimbare si rezistenţă religioasă

16.0- 17.00: Emigranţi şi negustori în Sud-Estul european
Elena Siupiur (ISSEE)
Emigraţia si modificările structurale (etnice, confesionale, culturale, sociale,
instituţionale) în societăţile sud-est europene
Lidia Cotovanu (Institutul de Istorie „N. Iorga”)
La cârma cămărilor domneşti. Cazul negustorilor Igoumenos de la Ioannina
si al „familiei lor lărgite” (sfârşit de secol XVI – sec. XVII)

17.0- 17.15 Pauză

17.15-18.45: Ierarhi călători şi misionari în Sud-Estul european
Ioana Feodorov (ISSEE)
Familiaritate şi alteritate în Jurnalul lui Paul din Alep
Cătălina Vătăşescu (ISSEE)
Raporturile între Biserica catolică şi credincioşi în Codul de legi nescrise
în Albania de Nord
Cristina Codarcea (ISSEE)
Continuitate şi inovaţie în mişcarea misionară catolică
din Balcani în secolul al XIX-lea

Marţi, 24 octombrie

10.0- 12.00: Moştenirea bizantină în Sud-Estul european: ideologie si artă
Tudor Teoteoi (ISSEE)
Titlu de comunicat
Petre Guran (ISSEE)
Moştenirea bizantină în România: avatar istoric si idee naţională
Oana Iacubovschi (ISSEE)
Naraţiune şi exegeză vizuală în contextul iconografiei Patimilor.
Cazul bisericii Sf. Nicolae a mănăstirii Probota
Ştefan Ionescu Berechet (Univ. Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă)
Biserici şi iconari în Câmpulung Muscel (sec. XVIII-XIX)

12.0- 14.00 Pauză

14.0- 16.00: Elenismul în Sud-Estul european
Lia Brad Chisacof (ISSEE)
Limba greacă – depozitar cultural şi element vehicular în spaţiul românesc
Simona Nicolae (ISSEE)
Literatura parenetică bizantină în spaţiul românesc.
Circulaţia manuscrisă a textelor greceşti
Mihai Ţipău (ISSEE)
Istoriografia greco-română. Stadiul cercetării şi perspective
Ştefan Petrescu (ISSEE)
Şcoli greceşti în porturile de la Dunărea de Jos. Studiu de caz: şcolile secundare
şi comerciale din Brăila şi Galaţi

16.0- 16.15: Pauză

16.15-17.45: Chestiunea Dunării: istorie şi actualitate
Constantin Ardeleanu (Univ. „Dunărea de Jos”, Galaţi)
Gessi Pasha – un antreprenor colonial între Sulina şi Sudan
Daniel Cain (ISSEE)
Dunarea ca graniţă, în relaţiile româno-bulgare (1879-1913)
Stelu Şerban (ISSEE)
– Ştefan Dorondel (Inst. de Antropologie „F. Rainer”/ISSEE)
Viaţa socială a proiectelor de renaturare a mediului:
un studiu de caz din Delta Dunării

Acest articol a fost publicat în Evenimente. Salvează legătura permanentă.