Numarul 3/2014

SPETSNAZ

Autor:

Pentru a ilustra dimensiunile bazinului de recrutare a luptătorilor din unităţile Spetsnaz, este suficient să amintim că în anul 1936 1.406.000 de tineri erau membri ai unor cluburi de paraşutism, iar în 1939 U.R.S.S. avea de aproximativ 200 de ori … Continue reading

O DEMISIE ŞI O ÎMPĂCARE

Autor:

În toamna anului 1941, la cabinetul ministrului Afacerilor Străine din Palatul Sturdza este depusă o cerere, scrisă de mână şi cu un text foarte scurt. Purta data de 2 octombrie 1941; nu avea niciun număr de înregistrare. Era demisia lui … Continue reading

VECHI RELAŢII CULTURALE ROMÂNO-LIBANEZE (2)

Autor:

Împrejurări politice şi culturale comune pun din nou în contact pe români cu reprezentanţi ai culturii creştinilor arabofoni din Siria şi Liban la începutul secolului al XVIII-lea. Reprezentantul lor la curtea lui Constantin Brâncoveanu este, de astă dată, Atanasie Dabbas, … Continue reading

OSPĂŢUL LUI DROMICHAITES

Autor:

Dromichaites este cel dintâi mare rege al geţilor (basileus Geton) cunoscut atât cu numele, cât şi prin acţiunile sale. Regatul său se afla în zona de răsărit a Câmpiei Dunării şi în Bărăgan şi era rezultatul unirii mai multor triburi … Continue reading

BUCUREŞTII ŞI RĂZBOIUL CRIMEII (1853-1856)

Autor:

S-au împlinit, în luna iunie a anului trecut, 160 de ani de la declanşarea conflictului dintre Imperiul Rus şi Imperiul Otoman, sprijinit de Anglia şi Franţa. Pentru români el a fost important. La Paris, la încheierea păcii, s-a pus pentru … Continue reading

MĂRTURIE DIN VEACUL AL XIX-LEA

Autor:

Pe la începutul secolului XIX-lea, într-o familie de ţărani români din Ardeal, s-a născut Vasile Craifaleanu. Familia era stabilită în satul Craifalău (a cărui denumire a fost schimbată la mijlocul secolului următor în Crăieşti), situată destul de aproape de Reghin. … Continue reading

SLUJITORII MAIESTĂŢII SALE, CARE NU… EXISTĂ (13)

Autor:

Concluzia comitetului creat în octombrie 1943 de subsecretarul de Stat permanent din Foreign Office, Alexander Cadogan, pentru a examina viitoarea organizare a SIS în vreme de pace, în fruntea căruia fusese numit Sir Nevile Bland, a fost mult prea optimistă: … Continue reading

IVAN CEL GROAZNIC

Autor:

Galeria Tretiakov din Moscova găzduieşte o pictură de Ilia Repin, din 1885, reprezentând groaza trăită de ţarul Ivan Vasilievici – Ivan al IV-lea – când îşi dă seama că şi-a ucis fiul, pe Ivan Ivanovici (1581). Compus după execuţia revoluţionarilor … Continue reading

ROMÂNIA, ACUM O SUTĂ DE ANI (MARTIE 2014)

Autor:

Marele Război bate la uşă, dar România îşi vede cu hărnicie de treabă. Prezenţa alor noştri în străinătate e notabilă, iar încrederea în forţele lor nu i-a părăsit încă. La începutul  primăverii 1914 ecourile războaielor balcanice nu se stinseseră încă. … Continue reading

BASARABIA-BUCOVINA.INFO

Autor:

Întemeiată ca stat de sine stătător la 1359, Moldova ajunge, în câteva decenii, la hotarele ei fireşti – Nistru spre răsărit, Dunăre şi Marea Neagră, la sud. „Marele singur stăpânitorul domn Io Roman, voievod al Ţării Moldovei de la munţi … Continue reading

„AGENTUL PERSONAL“ AL GUVERNATORULUI RUS AL BASARABIEI

Autor:

Am prezentat în numere trecute cazurile lui Ilie Cătărău şi Alexis Nour (Magazin istoric, nr. 3/2011 şi 12/2011), agenţi folosiţi de serviciile ruse/sovietice împotriva mişcării naţionale a românilor de peste Prut. Mult mai complex şi controversat este cazul publicistului, folcloristului … Continue reading

SABOTAJ PE VALEA PRAHOVEI

Autor:

În contextul dezvoltării trupelor mecanizate şi a aviaţiei în pragul izbucnirii celui de Al Doilea Război Mondial, petrolul devine o resursă strategică esenţială. Câmpurile petrolifere din Valea Prahovei reprezintă o atracţie pentru Marile Puteri. Dacă pentru Germania accesul la petrolul … Continue reading

COPACUL (1)

Autor:

Unele specii de arbori, flori şi, implicit, fructele lor au devenit, în ultimii 2.000 de ani, purtătoare ale mesajelor de esenţă creştină, fiind, totodată, părţi alcătuitoare ale imaginarului şi simbolicii teologice caracteristice creştinismului. Din categoria vegetalelor cu valoare simbolică, alegorică, … Continue reading

ROSENTHALII (1)

Autor:

Modernizarea, sub toate aspectele ei, inclusiv cel al mentalităţilor, a determinat permeabilizarea treptată a graniţelor dintre majoritari şi minoritari. Întrepătrunderea celor două lumi s-a manifestat, în primul rând, în domeniul activităţilor economice, extinzându-se asupra celor culturale (lingvistice, literare, artistice, ştiinţifice). … Continue reading

PEREIRE: 30 DE ANI GLORIOŞI

Autor:

Avântul economic, energia canalizată în desăvârşirea visurilor, reuşita financiară – de cele mai multe ori toate acestea s-au legat de personalităţi puternice şi inspirate, de numele unor familii ce şi-au lăsat puternic amprenta asupra timpurilor în care au trăit. Treizeci … Continue reading

NUME GRECEŞTI DE MONEDE

Autor:

În lucrarea Din istoricul numelor de monede în limba română, citată de mai multe ori,  Coman Lupu arată că numele greceşti de monede au pătruns în română mai ales în epoca domniilor fanariote. Sunt mai puţin numeroase în comparaţie cu … Continue reading

LA GETTYSBURG, ARMELE AU ZĂNGĂNIT DIN NOU

Autor:

Între 2011 şi 2015, sunt comemoraţi, în Statele Unite, anii Războiului Civil, ce reprezintă coloana vertebrală a istoriei americane. Începutul lunii iulie a fost marcat, în 1863, de marea victorie de la Gettysburg a trupelor nordiste asupra celor sudiste (1-3 … Continue reading

CTITORII DE DOAMNE ŞI DOMNIŢE

Autor:

Literatura istorică, dar şi tradiţiile, folclorul, legendele sau creaţiile unor scriitori din secolele XIX-XX ne-au păstrat şi transmis o mare bogăţie de informaţii despre soţiile domnitorilor români. Constantin Gane le-a închinat trei volume de evocări, tablourile votive din mănăstiri şi … Continue reading

ANDREA PALLADIO

Autor:

„Cel mai imitat arhitect din istorie, al cărui stil a influenţat decisiv dezvoltarea arhitecturii engleze şi americane“, în opinia unuia dintre cei mai cunoscuţi istorici americani ai arhitecturii, James S. Ackerman, Andrea di Pietro dalla Gondola s-a născut la 8 … Continue reading

CREATORUL GRECIEI MODERNE

Autor:

Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la naşterea unuia dintre cele mai iubite şi apreciate personaje ale istoriei moderne şi contemporane a Greciei, Elefterios Venizelos. Era anul 1864… În micuţa localitate Mournies, situată la doar câţiva kilometri de … Continue reading

ACŢIUNILE ILEGALIŞTILOR DIN BAIA MARE

Autor:

În anii 1931-1932, au avut loc o serie de evenimente a căror desfăşurare era urmărită cu atenţie de cititorii ziarului local, de factură liberală, Baia Mare. Totul a început în toamna anului 1931, când, in noaptea de 7 septembrie, un … Continue reading

POVESTEA NECROPOLEI ÎMPĂRATULUI QIN (1)

Autor:

Du Mu, din dinastia Ming, a fost primul învăţat care a cercetat Mausoleul Împăratului Qin Shihuang. În lucrarea Însemnări de la Muntele Li, el a notat cu scrupulozitate date legate de interiorul şi exteriorul zidului înconjurător al mausoleului, de locul … Continue reading